MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Nyári ügyeleti rend

A nyári szünet alatt, július 16. – augusztus 24. között,

a rektori hivatal ügyeletes munkatársát

a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mailcímen érhetik el!

PÁLYÁZAT – Az Alkotmánybíróság logópályázata

Magyarország Alkotmánybírósága arculatának megújítása, korszerűsítése érdekében kreatív pályázatot hirdet. A rendszerváltás idején létrejött Alkotmánybíróság a társadalom számára a pártállami önkényt felváltó új, jogállami korszak emblematikus intézményének számít. A hatalmi ágak felett elhelyezkedő szervezet feladata és felelőssége, hogy végső fokon védelmezze az emberi életet, és az emberi méltóság sérthetetlenségét. A testület felelős az Alaptörvény védelméért, az alapjogokat pedig a bíróságokkal karöltve óvja meg. Az Alkotmánybíróság határozatai olyan élő jogforrások, amelyek iránymutatást adnak mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szervek számára, ezáltal segítik az Alaptörvény rendelkezéseinek érvényesülését. A szervezet idén olyan arculatváltásra készül, amely egyfelől méltón kifejezi az Alkotmánybíróság által képviselt hagyományos értékeket és a jogállam őreként betöltött központi szerepet, másfelől megfelel a mai kor kihívásainak is.

PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az Alkotmánybíróság új logója.
A logó print, online és elektronikus csatornán megjeleníthető. A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
- elegáns, a szervezet demokráciában betöltött szerepéhez, hagyományaihoz és történelméhez méltó megjelenés,
- a logó utalhat arra, hogy tizenöt alkotmánybíró folytatja tevékenységét, a testület elnöke pedig egy alkotmánybíró a tizenötből,
- a logó tartalmazhatja a nemzeti színeket valamilyen formában,
- a logó illeszkedjen a külföldi alkotmánybíróságok arculatainak vonulatába,
- a logónak tartalmaznia kell az „Alkotmánybíróság” megnevezést,
- a feliratnak a logó használatakor jól olvashatónak kell lennie,
- a logó illeszkedjen az Alkotmánybíróság szimbolikájához és történetiségéhez (pl. Aranybulla),
- a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.

Hívószavak:
Magyarország, elegáns, méltó, hagyomány, történelem, történeti alkotmány, jog, jogállam, demokrácia, alapjogok, szabadság.

Pályázók köre: a MOME Tervezőgrafika Tanszéken érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező, illetve 2015 után ugyanitt végzett alumni hallgatók.

PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
A pályázat egyfordulós.
A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a logó (színes és egyszín mutációja)
- rövid magyarázó leírás
- a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
- a logó minimális használható mérete: 50 x 50 mm
- a logó angol, német és magyar nyelvű mutációit (Alkotmánybíróság, The Constitutional Court of Hungary, Verfassungsgericht von Ungarn) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Pályázati adatlap:
A jelen kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.
A levél tárgya: Alkotmánybíróság / logó tervezés
A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg . A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be
- amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
- amely nem valós adatokat tartalmaz
- amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA
A nyertes pályázó díjazása: 300 000 Ft + áfa, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy ne hirdessen nyertes pályázatot, illetve a nyertes pályamunka hasznosításától tevékenysége során eltekintsen.

Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye az Alkotmánybíróság által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tehetik fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlap

Álláshirdetés: tanulmányi előadó

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet tanulmányi előadó munkakör betöltésére.

Részletek itt!

More Articles...

 1. Hang szeánsz | hallgatóink saját zenei és hangművészeti munkái
 2. MOME OPEN Sound Design 1.0 | 2018. ősz
 3. Zétényi Zsófia építőművész doktorjelölt doktori védése
 4. MA diplomavédések 2018
 5. Képbejárások : HyperImage és ByP bemutató
 6. Elhunyt Szilvitzky Margit, Munkácsy díjas érdemes és kiváló művész, textil és képzőművész, egyetemünk volt tanára
 7. Önálló magyar stand a MIFA vásáron
 8. Bakk Ágnes PhD-hallgató meghívott előadóként mutatja be kutatását a Zürichi Művészeti Egyetemen
 9. "Grafika története, idővonal, 1850-1950" címmel jelent meg Balla Dóra munkája a MOME Open Visual Grammar tanfolyama keretében
 10. Sikere volt a STEPS AHEAD kiállításnak
 11. Földiné Dr. Dózsa Katalin búcsúztatása
 12. Brockett Horne előadása a MOME-n
 13. Három kiállítással veszünk részt a Bukaresti Design Héten!
 14. COLLAB #5 | Organikusan vállalkozó
 15. MOME-s doktoranduszok már nemzetközi porondon
 16. Először került megrendezésre a Tervezőgrafika Tanszék Grafika Estje!
 17. Kipakolás a MOME Z-ben!
 18. Meghívó könyvbemutatóra
 19. Álláshirdetés: egyetemi tanársegéd/adjunktus
 20. Ház+Mesterek2 / premier és kerekasztal-beszélgetés
 21. StoryCode Budapest vol 3. eSCaPe RooM
 22. STEPS AHEAD | Terméktervezés Lengyelországban és Magyarországon 2000 után
 23. Józsefvárosi felfestések
 24. Be STEAM! Budapest
 25. Manage [it] Yourself – Store
 26. German Kinga: A látogatói részvétel lehetőségei kortárs kiállításokon (Mindenki Akadémiája)
 27. MOME Z Estek | Dr. Veres Miklós és Esteban de la Torre közös előadása
 28. StoryCode vol. 3.:The eSCaPe RooM Edition
 29. Zip-Scene Conference - Analogue and Digital Immersive Environments - Call for Papers
 30. Coming of Age - Nőj már fel! | A MOME csoportos kiállítása
 31. Collab #4 - Powered by Budapest LAB & MOME+
 32. Támogasd a jövő tehetségeit adód 1%-val
 33. Doktori Agora 06
 34. MOME IDE | Színház és design
 35. Közös rendezvényünk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal
 36. Álláshirdetés: intézetigazgatói beosztások
 37. Március 23-án végre megnézhettük belül is a vadonatúj Média- és Műteremházat!
 38. MOME INTRO | A jövő egyeteme épül
 39. StoryCode Budapest vol 2. NaRRaTiVe aRCHiTeCTuReS - The Makers
 40. MOME Z Estek | Mirko Ilić előadása
 41. Március 15 MOME hallgatók szemével
 42. Egyetemünk oktatóinak munkáját, művészi tevékenységét állami kitüntetésekkel honorálták
 43. Serge Bloch francia illusztrátor életmű előadása
 44. Levéltár hacks projekt piac
 45. Magyar stáb az Oscar-díjas Szárnyas fejvadász 2049-ben | Interjú Balogh Balázs média designerrel
 46. Álommunka - Szakmunka - üzleti és kreatív ötletverseny a MOME-n
 47. Bucsi Réka kapta az Audi Short Film Awardot a 68. Berlinalén!
 48. Fall by the Roadside kiállítás
 49. Álommunka-Szakmunka. Hackathon a társadalmi felelősségvállalás jegyében
 50. StoryCode Budapest VOL 1. NaRRaTiVe aRCHiTeCTuReS
 51. Collab #2 - powered by Budapest LAB & MOME+
 52. Álláshirdetés: oktatásszervező és irodai asszisztens
 53. Álláshirdetés: felnőttképzési menedzser
 54. HUMAN
 55. Magyar Péter: Rajztollak - Tollrajzok
 56. Közelítések - design kutatások + koncepciók városi helyzetekre
 57. Levéltár hacks – Egyetemes tervezés kurzus a Magyar Nemzeti Levéltárban
 58. DataCamp x MOME Open
 59. Art IN Academia