MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Fotográfia Diploma 2015

foto 03

Június 8-án hétfőn kora reggel a fotósok kezdték a hetet a diplomavédéseikkel. Az egyetem tereit, falait képek, videómunkák töltötték meg, míg a második emeleten egy különös szerkezet kelt életre és zajongta tele az épületet. A hétfői nap tapasztalatait Kudász Gábor Arionnal, a fotográfia mesterképzés vezetőjével beszéltük át.

„Idén a tíz diploma között több mestermunka is a médium határait feszegette vagy a fotográfia alapkérdéseit egyenesen egy másik médiumon keresztül közelítette meg. Ezzel együtt igen érdekes volt látni, hogy az évfolyamban milyen sokan foglalkoztak erősen személyes indíttatású, konfliktusos témákkal: családdal, identitással, talajvesztettséggel, útkereséssel vagy épp a szülőfölddel. Emellett olyan diplomamunkákkal is találkozhattunk idén, amelyek társadalmi konvenciókra és szerepekre reagálnak. Ezek izgalmas ellenpontjaként egy most induló ékszermárkát beharangozó kampányhoz kapcsolódó tisztán alkalmazott fotómunka is megjelent. Tehát összességében elmondható, hogy bár érezhető az évfolyamban egyfajta közös gondolati szál, mégis a szakdolgozatok és mestermunkák a fotográfia széles palettáján mozogtak.” – foglalja össze a napot Kudász Gábor Arion.

Az Auditórium előtti teret fotós diplomavédésektől szokatlan módon egy látványos videóinstalláció szakítja két részre. Gyurokovics Zita Borders Alive című munkája a szülőfaluja határában kanyargó Dráva és a háború után vaktában meghúzott határvonalak között kialakult zárványokat járva a merev mesterséges, illetve a változékony természetes határok dinamikáját vizsgálja a határjelenség érzetét egyszerre keltve képi és hangi eszközökkel, a szinkronitással és a megszakítással játszva.

„A személyes témákat feldolgozó munkák közül Herczeg Eszter Apák valamint Darab Zsuzsa Itthon című munkáit emelném ki.” – folytatja Kudász Gábor Arion. „Herczeg a terápiás fotózás alkotói alkalmazásáról írt szakdolgozatából kiindulva egy nagyon kurrens és fontos témát dolgoz fel, amelyet egy rendkívül érzékeny és finoman hangolt képi esztétikával jelenít meg. Egyfajta kettőség rejlik a testvérpárok apjukról alkotott emlékeikből felépített tárgyeggyütesekben kódolt képekben. A mestermű hátterét adó téma sokszor nyomasztó, sőt nem egy esetben tragikus voltát Herczeg Eszter képes cizellált, átgondolt és kiérlelt egyéni képi világban feloldani. Darab Zsuzsa munkájában egyfajta antropológiai feszültség érhető tetten. Itt a látványos képi megfogalmazású képek nyersen, már-már szemérmetlenül tolakszanak bele saját családja intim szférájába. Csak rájuk jellemző világ felépítésére törekszik ugyanakkor a néző számára megjelenik egy magyar vagy pontosabban kelet-európai társadalmi réteg is, a maga autentikus közegében, tárgyi kultúrájával.”

„Ha lehet azt mondani, a legambiciózusabb vállalkozás Richard Usher munkája, a Vízesés. Nagyon merészen egy szivattyúkkal mozgatott szobrot készített, ami a gépi érzékelésnek és a mechanikus képalkotásnak egyfajta brutális, ám mégis filozofikus tárgyiasulása. A négy darab keretbe kényszerített önellátó vízfüggöny a digitális-analóg dilemmát is érintve az emberi látást és a technológiai képalkotást ütközteti egy harmadik médiumban. Az esztétikai megfontolásokat szándékosan figyelmen kívül hagyó mű végül a közönséget megosztó borzasztó zajos tárgyként jelent meg.” – mutat rá az kifejezési szabadság fontosságára a szakvezető.

„A hőségben is üdítően aktív bizottsággal szerencséje volt a diplomázóknak, mert pontos és jó kérdéseket tettek fel. Kiemelték, hogy Balvin Nándor Out of focus című munkájában szikár, mérnöki, aszkétikus módon kutatta mind a mestermunkájában, mind a szakdolgozatában az életlenség jelenségét. Bár a mű sokféle asszociációra teremt lehetőséget és a mestermű értelmezés keretei tágak, maga a munka rendkívül pontos és precíz a szakdolgozatban tárgyalt vállalás mind a kivitelezés szempontjából. Ez a mestermunka ha az alkotó komolyan veszi a most megnyíló szabad utat, akár életreszóló alkotói program igéretét is hordozhatja magában.” – zárja az értékelést Kudász Gábor Arion.