MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

MOME Fotográfia Tanszék programja Antwerpenben

IMG 5435

2016. október 17. és 22. között Antwerpenben rendezték meg a MOME Fotográfia Tanszéke által kezdeményezett DeFence című nemzetközi program harmadik workshopját, melynek házigazdája ezúttal a KASKA (Royal Academy of Fine Art) volt. A program olyan helyzetekre koncentrál, ahol egymástól elzárkózó közösségek egymással közvetlen szomszédságban léteznek, elkülönülésükkel felerősítve identitásaik közti különbözőségeket. A program az európai városokban tapasztalható demográfiai tendenciákat, illetve az európai identitás alapjának tekinthető multikulturális történelmi örökség hatásait kutatja. Célja a városainkra jellemző valóságos kerítések vagy képzelt határvonalak feltérképezése, illetve rejtett konfliktusok, súrlódási felületek feltárása a fotográfia módszereivel.

A műhelymunkában a MOME részéről Szalontai Ábel intézetigazgató, Kudász Gábor Arion a Fotográfia mesterképzés vezetője, valamint a mesterképzés nyolc hallgatója vett részt az antwerpeni Royal Academy of Fine Arts és a belfasti Ulster University Fotográfia Tanszékeinek diákjaival és oktatóival közreműködve. A workshopot Dr. Pascal Gielen művészetszociológus Creative Cities című előadása nyitotta meg. A résztvevők ezután tematikus csoportokban dolgozva fókuszáltak a belga társadalom és ezen belül Antwerpen történelmi, etnikai vagy épp vizuális határaira. Az épített környezet is tükrözi a közösségek egymáshoz való viszonyát, a lakókról kialakult szereotípiákat, az általánosításokból vagy egyéni történetekből kiinduló rövid fotóprojektekben dolgozták fel a szegregáció problémáját.

A workshop céljai között szerepelt, hogy olyan szempontokat és metódusokat építsen a fotográfus hallgatók gondolkodásába, amelyek a vizuálisan megragadható jelenségeken túlmutatnak. E törekvést képviselte magyar részről Hajnóczy Csaba sound designer is, aki egy hangséta (soundwalk) során tárta fel a városrészek közötti különbözőségeket. A workshop célja, hogy érzékenyítse a résztvevőket és közülük kiválassza azokat a hallgatókat, akik résztvehetnek a program következő fordulójában, egy két hetes terepmunkán. A kiválasztott hallgatók - egy szociológus és egy helyi szervezet támogatásával - két hetet fog eltölteni egy olyan közösen kijelölt városban, ahol a határterületek jelenléte sajátos problémát jelent. A workshop és a field-trip eredményeiből hamarosan válogatás jelenik meg DeFence program weboldalán.

A MOME Fotográfia Tanszékének DeFence című transzdiszciplináris kutatási projektje 2016 tavaszán az Advocate Europe ötletpályázatán több mint 700 pályázó közül került a legjobb 12 támogatott program közé. Hosszútávú víziónk, hogy a DeFence program tematikájából kiindulva, kutatási metodikát alakítsunk ki és a későbbiekben nemzetközi partnereinkkel transzdiszciplináris mesterképzést indítsunk el.