MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Haba Péter doktori védése a Műegyetemen

Ego080

Haba Péter PhD-értekezése a második viláháború utáni negyed század hazai ipari építészetének történetét dolgozza fel. A MOME Elméleti Intézetének oktatója arra kísérelt meg választ adni a Csonka Pál Doktori Iskola hallgatójaként végzett kutatásai alapján, hogy vajon milyen kölcsönhatások fedezhetők fel az egyes iparágak gyártástechnológiai rendszerei, a hozzájuk igazodó innovatív épületszerkezetek és az építészek esztétikai törekvései között. A témakör feldolgozása az ipari építészet gazdaságpolitikai kontextusára is kiterjed, tekintve, hogy az üzemi létesítmények tervezési koncepcióit a Rákosi- és Kádár-korszak iparfejlesztési és gyártástechnológiai fordulatai éppúgy befolyásolták, mint az építészet- és mérnöktudomány autonóm szempontrendszerei. E folyamatok és kölcsönhatások teljes megértése érdekében a vizsgálat e negyed század tervezőtevékenységének szellemi hátterét is felöleli, feltérképezve a legfontosabb alkotóközösségek meghatározó szakmai szemléletmódjait, illetve az ipari építészet sajátosságairól, feladatairól és társadalmi helyzetéről folyó diskurzusokat. Mindazonáltal az értekezés nem hagyja figyelmen kívül az ipari építészet hazai és nemzetközi tendenciái közötti összefüggéseket sem – elsősorban a Keleti Blokk országaira jellemző folyamatok vonatkozásában.

A Szerkezet, technológia, esztétika összefüggései a magyar ipari építészetben című PhD-értekezés nyilvános védésére 2017. április 7-én, pénteken 14 órától kerül sor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi (K jelű) épületében (1111, Műegyetem rakpart 3.), a 2. emelet 10-es teremben.

Az értekezést a hozzá tartozó képgyűjteménnyel és a magyar-angol nyelvű tézisfüzettel együtt itt érhető el.

Illusztráció: A Csepel Vas- és Féművek Csőgyára üzemi csarnoka. Tervezők: Menyhárd István, Semsey Lajos. 1960 – 1962 körül.