MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Tudományos kutatás és az alkotói tevékenység kölcsönhatásának összekapcsolása a design képzésben

LosoncziaAnnaDijatavetel

Dr. Losonczi Anna a MOME Elméleti Intézet óraadó oktatója 2017. évi Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjban részesült, melynek részeként, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma döntése alapján a „Tudományos kutatás és az alkotói tevékenység kölcsönhatásának összekapcsolása a design képzésben” című pályázata „Kiváló gyakorlat” díjat nyert.

"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet oktatójának jó gyakorlata egy építész-környezetlélektani kurzus bemutatásán keresztül világít rá a tudományos kutatás és az alkotó tevékenység összekapcsolásának lehetőségére és szükségességére a design és tervezői szakok hallgatóinak oktatásában. A jó gyakorlat témája aktuális, innovatív és hiánypótló a hazai és nemzetközi felsőoktatásban, jól illeszkedik az intézmény fejlesztési céljaihoz. A téma fontosságát és relevanciáját jelzi, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mint posztdoktori kutatóhely, illetve egy építész iroda, mint kutató-tervező piaci szereplő jelentik a biztos hátteret, ugyanakkor nemzetközi érdeklődés is övezi a tevékenységet. Külön becsülendő, hogy a tudományos munka mellett tudománynépszerűsítő tevékenység is folyik. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a környezet- és észleléspszichológia területeinek főbb elméleteivel, melyeket saját alkotó munkájuk kapcsán értelmeznek újra. A pályázó kutatási és szakmai-művészeti tevékenysége, oktatás iránti elkötelezettsége kimagasló. A pályázat abban a tekintetben újszerű, hogy multidiszciplináris területen ötvözi a kutatás-oktatás-alkotás területét. Megteremti a szinergiát a kutatóintézet, a felsőoktatási intézmény és a munkapiaci szereplő, jelen esetben egy építész iroda között." - hangzott el a díjátadói laudációban.
 
A díjról és a pályázatról részletesebb információk >