MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Kiválósági cím

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet Magyarország Kormánya – 2013-2016 közötti időszakra – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

A kiválósági címmel együtt járó támogatás felhasználásával kapcsolatban az a vezetői döntés és szenátusi jóváhagyás született, hogy az így megjelent pénzügyi keretet nem működésre „éli fel” az egyetem, hanem a cím jelentéséhez ragaszkodva kiválóságát igyekszik tovább növelni vele.

Az is a döntés része volt, hogy támogatás nem aprózódhat el, hanem érdemi és valós eredmény lehetőségét hordozó, látható programok elindítására vagy épp továbbvitelére kell fordítani. Az egyetem vezetése ezért belső pályázati eljárásban választotta ki azokat a (futó vagy újonnan tervezett) projekteket, amelyeket kiválósági támogatásban részesít.

A benyújtott pályázatokat az egyetem vezetősége szakmai szempontok szerint megvitatta, egy hattagú bizottság értékelte (pontozással), ezt követően a rektor döntött a támogatandó pályázatok listájáról. A bizottság értékelése és a rektori döntés egyöntetű volt.

Az értékelés és a döntés szempontjai az egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítéséhez kapcsolódó, jóváhagyott Intézkedési tervben közölt, a támogatás felhasználására vonatkozó prioritások voltak:
-    nemzetköziesítés
-    integrativitás
-    társadalmi elkötelezettség
-    fenntarthatóság
-    inkubáció
-    tudás-, és technológiatranszfer
-    alapkutatás

A programok kiválasztása nem volt egyszerű a kínálat gazdagsága és magas színvonala miatt. Végül öt témacsoportban kerül sor számos program továbbvitelére vagy elindítására.
-    képzések minőségét javító programok
-    alkotó-kutató és tudástranszfer tevékenységek minőségét javító programok
-    oktatói-kutatói kiválóság, eredményesség elismerését célzó programok
-    az eredmények láthatóságát, társadalmi befogadását javító programok
-    a kiválós működést támogató szolgáltatás-fejlesztő programok és menedzsment kapacitás építése

Ezek között vannak egyetemi, közös célokat megvalósítók éppúgy, mint sajátos, szűk szakmai területet célzók. Mindegyikre jellemző azonban, hogy az előzetesen meghatározott prioritások közül többnek is megfelelnek.

Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program néven. Az Program célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást.

A 2016/2017-es akadémiai évre vonatkozó Új Nemzeti Kiválósági Program pályázati felhívására a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre beérkezett 35 érvényes pályázatot 2016. júliusban szakértői bizottság szakmai szempontok szerint és pontozással értékelte, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási listán kiválasztott pályázatok:
Lipóczki Ákos
Nagy Ágoston
Fehér Borbála
Góg Angéla

Tartaléklistán kiválasztott pályázatok:
Veres Bálint
Merényi Zita
Schneider Ákos

A minisztériumi jóváhagyást követve, valamint, mivel a támogatási listáról nem volt visszalépő, az egyetem a következő ösztöndíjasokkal és kutatási témákról között szerződést.
Lipóczki Ákos: Digitális tárgyalkotás
Nagy Ágoston: Kreativitás, tanulás és kifejezés interaktív zenei rendszerekben: Valós idejű interakció és a gépi tanulás lehetőségei
Fehér Borbála: Oktatható-e a szociális érzékenység? Kutatás a szociális design képzésfejlesztés megalapozására a MOME-n
Góg Angéla: Taste of Home - Az otthon íze

Az ösztöndíjasok tíz hónapig dolgozhatnak kutatásukon. A munka szakmai beszámolóval zárul.

A nyerteseknek gratulálunk, és köszönjük a részvételt minden pályázónak!

Kapcsolat:
Név: Merkl Márta
Beosztás: ÚNKP koordinátor és ügyintéző
Telefonszám: +36-20-350-9367
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A 2016/2017-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2016/2017-es akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2016/2017-ben:
-    belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 15 %
-    a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 25 %
-    az egyetemi szintű kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek és szervezeti kultúra erősítése, szervezetfejlesztés I 40 %
-    nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó önrész fedezete I 10 %
-    a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

Pályázati felhívás – 2016. június 15.

Az alábbiakban ismertetjük az egyetemre beérkezett új ösztöndíj-lehetőség feltételeit és részleteit:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) néven. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást. Az ösztöndíjat 10 hónapra lehet megpályázni.

A MOME az ösztöndíjprogramban a 2016/2017-es tanévben érintettek a doktori iskola első-, másod- és harmadéves hallgatói, a doktorjelöltek, valamint a 40 év alatti posztdoktorok az alábbi pontos feltételekkel:
- teljes idejű képzésben (nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező,
- jelenleg az intézménynél doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2016/2017-es tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező doktori hallgatók,
- a 2016. szeptember 20-ig doktorjelölti jogviszonyt létesíteni tervező jelentkezők,
- jelenleg az intézménynél doktorjelölti jogviszonyban álló és a 2016/2017-es tanévben ezt a jogviszonyt folytatni tervező doktorjelöltek,
- jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a beadás napján 40. életévüket be nem töltött,
- szeptember 20-ig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni tervező a beadás napján 40. életévüket be nem töltött személyek nyújthatnak be pályázatot.

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben (nettó Ft/fő/hó):

Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000.-
Doktorjelölt: 250.000.-
Posztdoktor I.*: 300.000.-
Posztdoktor II.**: 350.000.-

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.
**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.

A pályázatokat a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni!
Pályázati dokumentációk:

Pályázati felhívás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati felhívás felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Igazolás tanulmányi eredményről (doktori képzés, doktorjelölt) »
Igazolás tanulmányi eredményről (posztdoktor) »
Kutatási terv »
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata »
Pályázói nyilatkozat »
Pályázati adatlap (doktori, doktorjelölt) »
Pályázati adatlap (posztdoktor) »

A pályázatokat 2016. június 27-ig postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani Tillmann József EHDT elnök úrnak címezve a következő címre: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP

A beadást követően a fenntartói kiírás alapján szakértők javaslata alapján az egyetem fog egy javaslati listát megküldeni a pályázat kiírójának.

A pályázat eredményéről legkésőbb 2016. augusztus 31-ig értesítjük az érvényes pályázatot beadott doktori hallgatókat, doktorjelölteket és posztdoktorokat.

Minden egyéb esetlegesen felmerülő kérdésben az ÚNKP-val kapcsolatban érdeklődni Merkl Mártánál, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

A 2015/2016-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2015/2016-os akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2015/2016-ban:
belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 30 %
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 20 %
az egyetemi szintű kommunikáció, IT technológiák alkalmazása, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek erősítése I 30 %
oktatói, kutatói kiválóság fejlesztése, illetve nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó pályázati önrész fedezete I 10 %
a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %

A nyertes pályázatok »

2015. szeptember 21-én a MOME Fórum kiemelt témája a MOME 2013 óta zajló kiválósági munkája volt.

Az elhangzottakról bővebben itt lehet olvasni.

A 2014/2015-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2014/2015-ös akadémiai évben folytatódik a munka. Ebben a szakaszban a kormány határozata alapján 76,8 millió forint kiválósági támogatásban részesül az egyetem.

A támogatás megoszlása 2014/2015-ben:

belső szakmai pályázatok I 40 % (új pályázatokra min. 10 %)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark programalkotása I 20 %
egyetemi szintű szervezetfejlesztés (kommunikáció, nemzetkőzi kapcsolatok) I 20 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz önrész I 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment (bent lévő munkatársak kereset-kiegészítése, új munkatársak) I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

 

A 2013/2014-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A kormány határozata alapján a 2013/14-es akadémiai évben 84.299.000 forint kiválósági támogatást kapott az egyetem.

A 2014-június 30-ig felhasználható kiválósági támogatás megoszlása:

belső szakmai pályázatok | 40 %
egyetemi szintű hosszú távú, szakmai projektek (ilyen a MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark és a MOME továbbképzési portfoliójának bővítését célzó projektek) | 20 %
szervezetfejlesztési projektek | 10 %
a kiválósági projektek – az egy egyetem belső és külső környezetében megvalósuló – láthatóságát megcélzó kommunikáció | 10 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz pályázati önrész | 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment | 10 %
Összesen | 100 %

Hogy minél több projekt részesüljön támogatásban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a MOME Alapítványnak adott támogatásból rektori döntéssel további projektek (pl. Designkultúra folyóirat, Magyar Design Évkönyv 2013) finanszírozása valósul meg.

A nyertes pályázatok »

A kiválósági projektek gondozásával, koordinálásával foglalkozó munkatársak:

Viszoki Kata,  pályázati referens | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Merkl Márta, szakmai projektmenedzser | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

AddThis Social Bookmark Button