MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Kiválósági cím

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet Magyarország Kormánya – 2013-2016 közötti időszakra – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

A kiválósági címmel együtt járó támogatás felhasználásával kapcsolatban az a vezetői döntés és szenátusi jóváhagyás született, hogy az így megjelent pénzügyi keretet nem működésre „éli fel” az egyetem, hanem a cím jelentéséhez ragaszkodva kiválóságát igyekszik tovább növelni vele.

Az is a döntés része volt, hogy támogatás nem aprózódhat el, hanem érdemi és valós eredmény lehetőségét hordozó, látható programok elindítására vagy épp továbbvitelére kell fordítani. Az egyetem vezetése ezért belső pályázati eljárásban választotta ki azokat a (futó vagy újonnan tervezett) projekteket, amelyeket kiválósági támogatásban részesít.

A benyújtott pályázatokat az egyetem vezetősége szakmai szempontok szerint megvitatta, egy hattagú bizottság értékelte (pontozással), ezt követően a rektor döntött a támogatandó pályázatok listájáról. A bizottság értékelése és a rektori döntés egyöntetű volt.

Az értékelés és a döntés szempontjai az egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítéséhez kapcsolódó, jóváhagyott Intézkedési tervben közölt, a támogatás felhasználására vonatkozó prioritások voltak:
-    nemzetköziesítés
-    integrativitás
-    társadalmi elkötelezettség
-    fenntarthatóság
-    inkubáció
-    tudás-, és technológiatranszfer
-    alapkutatás

A programok kiválasztása nem volt egyszerű a kínálat gazdagsága és magas színvonala miatt. Végül öt témacsoportban kerül sor számos program továbbvitelére vagy elindítására.
-    képzések minőségét javító programok
-    alkotó-kutató és tudástranszfer tevékenységek minőségét javító programok
-    oktatói-kutatói kiválóság, eredményesség elismerését célzó programok
-    az eredmények láthatóságát, társadalmi befogadását javító programok
-    a kiválós működést támogató szolgáltatás-fejlesztő programok és menedzsment kapacitás építése

Ezek között vannak egyetemi, közös célokat megvalósítók éppúgy, mint sajátos, szűk szakmai területet célzók. Mindegyikre jellemző azonban, hogy az előzetesen meghatározott prioritások közül többnek is megfelelnek.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2018/2019-es akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2018/2019. évére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj kategóriába tizenegy pályázat, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába nyolc pályázat érkezett be. Minden beérkezett pályázat érvényesnek bizonyult. A doktori hallgatói és doktorjelölti pályázatokat 2018. júliusban a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték. A „Tehetséggel fel!” pályázatokat az egyetem a vonatkozó Pályázati kiírás 8.2-es pontja értelmében rangsorolta. Az egyetem vezetése a következő doktori hallgatói és doktorjelölti támogatási listát és tartaléklistát, valamint a következő „Tehetséggel fel!” listát küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

A minisztériumi jóváhagyást követve a nyertesek kiértesítése megtörtént. A szerződéskötést előkészítő ügyintézés folyamatban van.

Nyertesek listái

Pályázati felhívás a 2018/2019. évi Új Nemzeti Kiválósági Programra


Az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) a 2018/2019. tanévben harmadszor kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj-lehetőség kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, MOME a lebonyolításban vállal szerepet. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást.

A MOME az alábbi ösztöndíj-kategóriákban érintett:

- a MOME doktoranduszaira és doktorjelöltjeire vonatkozik: Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
- a MOME oktatóira és kutatóira vonatkozik, akik rendelkeznek MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban és 45 év alattiak: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
- a MOME alapképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai eredménnyel rendelkező hallgatók: „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Életkorhatár (45 év) csak az oktatók, kutatók (Bolyai+) esetében van. A doktori hallgatók, doktorjelöltek, leendő első éves BA-sok esetében életkorhatár nincs.

Bármely munkarendben (nappali, esti, levelező, távoktatás) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgatók, doktorjelöltek és leendő első éves BA-sok pályázhatnak az ÚNKP ösztöndíjra.


Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2018/2019. tanévben (nettó Ft/fő/hó):
- Doktori hallgató: 100.000.-
- Doktorjelölt: 300.000.-

Doktorjelölti kategória a régi típusú doktori képzésben tanulók számára. Figyelem, az új, 2+2 éves képzésben tanuló doktori hallgatók tanulmányaik második kétéves egysége során is doktoranduszi ÚNKP kategóriára pályázhatnak, nem doktorjelölti kategóriára!

- Bolyai+: 200.000.- (Megjegyzés: az ÚNKP Bolyai+ ösztöndíj az MTA Bolyai ösztöndíjon felül jár.)
- Tehetséggel fel!: 50.000.-


Az ösztöndíjat 5 vagy 10 hónapra lehet megpályázni az alábbiak szerint.

- A doktori hallgatók esetében 5 hónap (első szemeszter vagy második szemeszter) vagy 10 hónap (2018/2019-es tanév).
- A doktorjelöltek és Bolyai+ esetén is 5 vagy 10 hónap lehet az ösztöndíjas jogviszony időtartama, azaz nem lehet 5 hónapnál kevesebb, valamint 5 és 10 hónap közötti hónapszám. DE az 5 hónapos ösztöndíjas jogviszony időtartamának nem kell a szemeszterekhez igazodnia, azaz kezdődhet pl. novembertől is (értelemszerűen legkésőbbi kezdési időpont február).


A pályázatokat a Pályázati kiírásban foglaltak szerint kell elkészíteni!
Pályázati kiírás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelölti ösztöndíjra
Pályázati kiírás felsőoktatási Bolyai+ ösztöndíjra
Pályázati kiírás felsőoktatási Tehetséggel fel! ösztöndíjra
Pályázati kiírás 3. melléklete a tudományági besorolásról (Adatlapnak (97. sor) és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatának a kitöltéséhez szükséges).


1. Papír alapon és digitálisan (CD/DVD/pendrive) is benyújtandó:

Sablondokumentumok:

Adatlap
Kutatási terv (doktori hallgató, doktorjelölt)
Kutatási terv (Bolyai+)
Kutatási terv (Tehetséggel fel!)
Pályázói nyilatkozat
A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról

Figyelem, az Adatlap, a Kutatási terv, a Pályázói nyilatkozat és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentumok később nem pótolhatóak! Amennyiben ezeket a pályázó határidőig (ld. lenn) nem nyújtja be, pályázata automatikusan érvénytelenné válik. Egyéb benyújtandó dokumentumok esetén hiánypótlásra lesz lehetőség, az erre való felszólító e-mail alapján.

A Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentum aláírója a MOME esetében Tillmann József. Kérjük, az aláírás megszerzéséért a Doktori Iskolától Gáspár Júliát keresni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kutatási terven szerepelnie kell a doktoranduszok és doktorjelöltek esetében a témavezetői aláírásnak. Kérjük a pályázókat, időben kezdjék el a pályázati dokumentáció összeállítását, és a szükséges aláírások megszerzését ne hagyják az utolsó napokra!

Kérjük, a részletekről tájékozódjanak a vonatkozó Pályázati kiírásban (ld. fent) és a GYIK-ben (utóbbi várhatóan menet közben frissülni fog), mielőtt kollégáinkhoz fordulnak!


2. Csak digitálisan benyújtandó:
- csak a doktori hallgatók és doktorjelöltek esetében: az elmúlt 5 év tudományos/művészeti tevékenységét, egyéb szakmai tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció


A pályázatok beérkezése
- doktorandusz, doktorjelölt esetében: 2018. május 10-ig (postára adás dátuma)
A doktori iskolába idén jelentkezők is pályázhatnak ÚNKP ösztöndíjra, de a pályázat elnyerésének feltétele a későbbi sikeres felvételi a MOME Doktori Iskolába. Felvételi információ: http://doktori.mome.hu/jelentkezes-2018/. Felhívjuk a figyelmet, hogy a doktori szóbeli felvételik időpontja módosult, a június 25-i héten fognak megrendezésre kerülni!

- Tehetséggel fel! esetében: 2018. június 13-ig (postára adás dátuma)

- FELHÍVJUKA  FIGYELMET, HOGY A BOLYAI+ ESETÉBEN A HATÁRIDŐT A MEGHOSSZABBÍTOTTÁK! ÚJ HATÁRIDŐ: 2018. JÚLIUS 16. (POSTÁRA ADÁS DÁTUMA)

 

A benyújtás módja:
- postai úton ajánlott és elsőbbségi küldeményként az 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. címre (a címzett a doktori hallgatók és a doktorjelöltek esetében Tillmann József EHDT elnök, az oktatók, kutatók esetében Fülöp József rektor)

Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP

- vagy személyesen a 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. sz. alatt a 2. emelet 210-es szobában

ÚNKP ügyfélfogadás:

Doktorandusz, doktorjelölt és Bolyai+ esetében: H-P 12 és 14 óra között vagy előre bejelentkezéssel (Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott ügyfélfogadási idő vonatkozik a pályázatbenyújtás utolsó napjára (május 10.) is!).

Tehetséggel fel! esetében: előre bejelentkezéssel.

A beadást követően szakértők javaslata alapján az egyetem fog javaslati listát megküldeni a pályázat kiírójának jóváhagyásra. A pályázat eredményéről legkésőbb 2018. július 27-ig értesítjük a pályázókat.


A Pályázati kiírás és GYIK dokumentumok elolvasása után minden egyéb esetlegesen felmerülő kérdésben az ÚNKP-val kapcsolatban érdeklődni Merkl Márta ÚNKP koordinátornál a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2017/2018-as akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/2018. évi ösztöndíjpályázatára 30 pályázat érkezett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre. A 27 érvényes pályázatot 2017 júliusában a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási lista »

Tartaléklista »

(Megjegyzés: A nyertes pályázatok adatai az Ösztöndíj Működési Szabályzat 1.11-es pontja szerint kerülnek feltüntetésre, ahol a témákat a személyes adatoktól elválasztva, egyedi pályázati azonosító közlésével kell megjeleníteni.)

A minisztériumi jóváhagyást követve a nyertesek kiértesítése megtörtént. A szerződéskötést előkészítő ügyintézés folyamatban van.

Pályázati felhívás a 2017/2018. évi Új Nemzeti Kiválósági Programra 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) a 2017/2018. tanévben másodszor kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj-lehetőség kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, MOME a lebonyolításban vállal szerepet. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást. 

A MOME esetében az ösztöndíjprogramban érintettek a doktori iskola első-, másod- és harmadéves hallgatói, a doktorjelöltek, továbbá a 40 év alatti oktatók-kutatók az alábbi pontos feltételekkel:
- teljes idejű képzésben (nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező, 
- jelenleg a MOME-n doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2017/2018. tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező doktori hallgatók,
- 2017/2018. tanévben doktorjelölti jogviszonyt létesíteni tervező jelentkezők,
- jelenleg a MOME-n doktorjelölti jogviszonyban álló és a 2017/2018. tanévben ezt a jogviszonyt folytatni tervező doktorjelöltek,
- jelenleg a MOME-n oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
- 2017/2018. tanévben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni tervező személyek

(Életkorhatár (40 év) csak az oktatók, kutatók esetében van. A doktori hallgatók és doktorjelöltek esetében életkorhatár nincs.)

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2017/2018. tanévben (nettó Ft/fő/hó):
- Doktori hallgató (első és másod éves): 110.000.- 
- Doktori hallgató (harmad éves): 150.000.- 
- Doktorjelölt: 250.000.- 
- Fiatal oktató, kutató I.*: 300.000.- 
- Fiatal oktató, kutató II.**: 350.000.- 

*Fiatal oktató, kutató I.: 4 éven belül PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, a MOME-n oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy. 
**Fiatal oktató, kutató II.: 4 éven túl PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, a MOME-n oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.

Az ösztöndíjat minimum 5 maximum 10 hónapra (2017. szeptember 1. és 2018. június 30. között) lehet megpályázni az alábbiak szerint.
- A doktori hallgatók esetében 5 hónap (első szemeszter vagy második szemeszter) vagy 10 hónap (2017/2018-as tanév).
- A doktorjelöltek és az oktató, kutatók esetén is 5 vagy 10 hónap lehet az ösztöndíjas jogviszony időtartama, azaz nem lehet 5 és 10 hónap közötti hónapszám. Azonban az 5 hónapos ösztöndíjas jogviszony időtartamának nem kell a szemeszterekhez igazodnia, azaz kezdődhet pl. novembertől is (értelemszerűen legkésőbbi kezdési időpont február).

A pályázatokat a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell elkészíteni!

Pályázati Kiírás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelölti ösztöndíjra »
Pályázati Kiírás felsőoktatási fiatal oktatói, kutatói ösztöndíjra »
Pályázati Kiírás melléklete a tudományági besorolásról »

1.Papír alapon és digitálisan (CD/DVD/pendrive) is benyújtandó: 

Sablondokumentumok:
Kutatási terv »
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata »
Pályázói nyilatkozat »
Pályázati adatlap (doktori hallgató, doktorjelölt) »
Pályázati adatlap (fiatal oktatói, kutatói) »

Figyelem, az Adatlap, a Kutatási terv, a Pályázói nyilatkozat és a Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentumok később nem pótolhatóak! Amennyiben ezeket a pályázó határidőig (ld. lenn, 2017. június 6.) nem nyújtja be, pályázata automatikusan érvénytelenné válik. Egyéb benyújtandó dokumentumok esetén hiánypótlásra 2017. június 23-ig lesz lehetőség, az erre való felszólító e-mail alapján. 

A Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentum aláírója a MOME esetében Tillmann József. Kérjük, az aláírás megszerzéséért a Doktori Iskolától Gáspár Júliát keresni a lenn megjelölt ügyfélfogadási időben! 

Változás a 2017/2018. tanévben, hogy és a PhD/DLA minősítés igazolására (oktatókra, kutatókra vonatkozik) sem áll rendelkezésre sablondokumentum. Igazolást a fokozatot kiadó egyetem doktori iskolájától kell kérni. 

Kérjük a MOME-n doktori minősítést szerzett fiatal oktatókat, kutatókat, hogy az igazolások és aláírások megszerzésénél ügyeljenek az ügyfélfogadási időre: hétfő & szerda: 9.30-11.30 & 13.00-15.00, péntek: 9.00-11.30 & 12.30-14.00

Kérjük a pályázókat, időben kezdjék el a pályázati dokumentáció összeállítását, és a szükséges aláírások megszerzését ne hagyják az utolsó napokra! Kérjük, a részletekről tájékozódjanak a Pályázati Kiírásban (ld. fent) és a GYIK-ben (utóbbi várhatóan menet közben frissülni fog), mielőtt ügyintéző kollégáinkhoz fordulnak!

2.Csak digitálisan benyújtandó:
- az eddigi tudományos/művészeti tevékenységét, egyéb szakmai tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció 
- nyelvtudást igazoló dokumentum(ok)

A pályázatok beérkezése: 2017. június 6-ig (postára adás dátuma)

A benyújtás módja: 
- postai úton ajánlott, elsőbbségi küldeményként az 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. címre (a címzett a doktori hallgatók és a doktorjelöltek esetében Tillmann József EHDT elnök, a fiatal oktatók, kutatók esetében Fülöp József rektor)
Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP
- vagy személyesen a 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. sz. alatt a 2. emelet 221-es szobában
ÚNKP ügyfélfogadás: H-P 10:00-12:00

A benyújtást és az esetleges hiánypótlást követően szakértők javaslata alapján az egyetem fog javaslati listát küldeni a pályázatot kiíró minisztériumnak jóváhagyásra. A pályázat eredményéről legkésőbb 2017. augusztus 18-ig értesítjük a pályázókat.

A Pályázati Kiírás dokumentum és a GYIK dokumentum elolvasása után az esetlegesen felmerülő kérdésekben érdeklődni Merkl Márta ÚNKP koordinátornál a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2016/2017-es akadémiai évben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program néven. Az Program célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást.

A 2016/2017-es akadémiai évre vonatkozó Új Nemzeti Kiválósági Program pályázati felhívására a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre beérkezett 35 érvényes pályázatot 2016. júliusban szakértői bizottság szakmai szempontok szerint és pontozással értékelte, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási listán kiválasztott pályázatok:
Lipóczki Ákos
Nagy Ágoston
Fehér Borbála
Góg Angéla

Tartaléklistán kiválasztott pályázatok:
Veres Bálint
Merényi Zita
Schneider Ákos

A minisztériumi jóváhagyást követve, valamint, mivel a támogatási listáról nem volt visszalépő, az egyetem a következő ösztöndíjasokkal és kutatási témákról között szerződést.
Lipóczki Ákos: Digitális tárgyalkotás
Nagy Ágoston: Kreativitás, tanulás és kifejezés interaktív zenei rendszerekben: Valós idejű interakció és a gépi tanulás lehetőségei
Fehér Borbála: Oktatható-e a szociális érzékenység? Kutatás a szociális design képzésfejlesztés megalapozására a MOME-n
Góg Angéla : Az emlék íze - Az ízlelés és az emlékezés kapcsolatának vizsgálata a vasárnapi ebéd emlékein keresztül

Az ösztöndíjasok tíz hónapig dolgozhatnak kutatásukon. A munka szakmai beszámolóval zárul.

A nyerteseknek gratulálunk, és köszönjük a részvételt minden pályázónak!

Kapcsolat:
Név: Merkl Márta
Beosztás: ÚNKP koordinátor és ügyintéző
Telefonszám: +36-20-350-9367
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető Spektrum című kiadvány itt érhető el.

A 2016/2017-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2016/2017-es akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2016/2017-ben:
-    belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 15 %
-    a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 25 %
-    az egyetemi szintű kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek és szervezeti kultúra erősítése, szervezetfejlesztés I 40 %
-    nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó önrész fedezete I 10 %
-    a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »Pályázati felhívás – 2016. június 15.

Az alábbiakban ismertetjük az egyetemre beérkezett új ösztöndíj-lehetőség feltételeit és részleteit:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) néven. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást. Az ösztöndíjat 10 hónapra lehet megpályázni.

A MOME az ösztöndíjprogramban a 2016/2017-es tanévben érintettek a doktori iskola első-, másod- és harmadéves hallgatói, a doktorjelöltek, valamint a 40 év alatti posztdoktorok az alábbi pontos feltételekkel:
- teljes idejű képzésben (nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező,
- jelenleg az intézménynél doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2016/2017-es tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező doktori hallgatók,
- a 2016. szeptember 20-ig doktorjelölti jogviszonyt létesíteni tervező jelentkezők,
- jelenleg az intézménynél doktorjelölti jogviszonyban álló és a 2016/2017-es tanévben ezt a jogviszonyt folytatni tervező doktorjelöltek,
- jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a beadás napján 40. életévüket be nem töltött,
- szeptember 20-ig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni tervező a beadás napján 40. életévüket be nem töltött személyek nyújthatnak be pályázatot.

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben (nettó Ft/fő/hó):

Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000.-
Doktorjelölt: 250.000.-
Posztdoktor I.*: 300.000.-
Posztdoktor II.**: 350.000.-

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.
**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonyban álló személy.

A pályázatokat a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni!
Pályázati dokumentációk:

Pályázati felhívás felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási doktori hallgatói, doktorjelöltikutatói ösztöndíjra »
Pályázati felhívás felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Pályázati útmutató felsőoktatási posztdoktorikutatói ösztöndíjra »
Igazolás tanulmányi eredményről (doktori képzés, doktorjelölt) »
Igazolás tanulmányi eredményről (posztdoktor) »
Kutatási terv »
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata »
Pályázói nyilatkozat »
Pályázati adatlap (doktori, doktorjelölt) »
Pályázati adatlap (posztdoktor) »

A pályázatokat 2016. június 27-ig postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani Tillmann József EHDT elnök úrnak címezve a következő címre: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Kérjük a borítékra ráírni: ÚNKP

A beadást követően a fenntartói kiírás alapján szakértők javaslata alapján az egyetem fog egy javaslati listát megküldeni a pályázat kiírójának.

A pályázat eredményéről legkésőbb 2016. augusztus 31-ig értesítjük az érvényes pályázatot beadott doktori hallgatókat, doktorjelölteket és posztdoktorokat.

Minden egyéb esetlegesen felmerülő kérdésben az ÚNKP-val kapcsolatban érdeklődni Merkl Mártánál, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet.

A 2015/2016-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2015/2016-os akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2015/2016-ban:
belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 30 %
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 20 %
az egyetemi szintű kommunikáció, IT technológiák alkalmazása, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek erősítése I 30 %
oktatói, kutatói kiválóság fejlesztése, illetve nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó pályázati önrész fedezete I 10 %
a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %

A nyertes pályázatok »

2015. szeptember 21-én a MOME Fórum kiemelt témája a MOME 2013 óta zajló kiválósági munkája volt.

Az elhangzottakról bővebben itt lehet olvasni.

A 2014/2015-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2014/2015-ös akadémiai évben folytatódik a munka. Ebben a szakaszban a kormány határozata alapján 76,8 millió forint kiválósági támogatásban részesül az egyetem.

A támogatás megoszlása 2014/2015-ben:

belső szakmai pályázatok I 40 % (új pályázatokra min. 10 %)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark programalkotása I 20 %
egyetemi szintű szervezetfejlesztés (kommunikáció, nemzetkőzi kapcsolatok) I 20 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz önrész I 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment (bent lévő munkatársak kereset-kiegészítése, új munkatársak) I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

 

A 2013/2014-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A kormány határozata alapján a 2013/14-es akadémiai évben 84.299.000 forint kiválósági támogatást kapott az egyetem.

A 2014-június 30-ig felhasználható kiválósági támogatás megoszlása:

belső szakmai pályázatok | 40 %
egyetemi szintű hosszú távú, szakmai projektek (ilyen a MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark és a MOME továbbképzési portfoliójának bővítését célzó projektek) | 20 %
szervezetfejlesztési projektek | 10 %
a kiválósági projektek – az egy egyetem belső és külső környezetében megvalósuló – láthatóságát megcélzó kommunikáció | 10 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz pályázati önrész | 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment | 10 %
Összesen | 100 %

Hogy minél több projekt részesüljön támogatásban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a MOME Alapítványnak adott támogatásból rektori döntéssel további projektek (pl. Designkultúra folyóirat, Magyar Design Évkönyv 2013) finanszírozása valósul meg.

A nyertes pályázatok »

A kiválósági projektek gondozásával, koordinálásával foglalkozó munkatársak:

Viszoki Kata,  pályázati referens | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Merkl Márta, szakmai projektmenedzser | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.