MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

BA - alapképzés

Gazdasági főigazgatói utasítás a felvételi eljáráshoz kapcsolódó különeljárási díjakról

A szakmai alkalmassági vizsga II. fordulójában csak az I. fordulóban (előszűrő) megfelelt felvételizők vehetnek részt. A gyakorlati vizsgán csak az alkalmassági vizsga két fordulóján megfelelt hallgatók vehetnek részt. A design- és művészetelmélet szakon nincs alkalmassági vizsga, azonban a gyakorlati vizsga 2 fordulóból áll, és a II. fordulóban csak az I. fordulóban megfelelt felvételizők vehetnek részt. A gyakorlati vizsgán összesen 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszám a gyakorlati vizsgán elért pontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával számítódik. Tanulmányi pontot (érettségi eredmények) nem számol az intézmény. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványban megjelenteknek megfelelően a felvételi vizsgák részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb részletes információ itt, egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja.
A felvételi eljárás végén, a felvételi döntés meghozatala után minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről. Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!
A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó szakmai alkalmassági vizsga, a design- és művészetelmélet szak esetében pedig a gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetését igazoló eredeti bizonylatot a felvételi vizsgán történő első személyes megjelenéskor be kell mutatni. A befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett szak, illetve képzés felvételi eljárásában.

A 2012/2013. tanévre meghirdetett önköltséges alapképzések (BA) esetében az önköltség összege 600.000 Ft/félév.