Moholy-Nagy University of Art and Design

MOME Doctoral application

Themes 2023
Requirements
Application procedure
Csatolandó dokumentumok
Finanszírozás
Hasznos dokumentumok
Kérdésed van?
Starting in September 2023
2023-ban meghirdetett doktori képzési programjaink: Iparművészet DLA, Multimédia-művészet DLA, Művészettudomány PhD (Designkultúra-tudományi tagozat). Jelentkezés május 2. és június 1. 23:59 között.

Themes 2023

Requirements

Legalább egy középfokú, komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

DLA képzéseken
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészeti/tervezői képzési területeinek megfelelő mesterképzésben szerzett oklevél. Indokolt esetben a felvételi bizottság más mesterfokozatban szerzett oklevelet is elfogadhat.
 
PhD képzésen
A mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.
 

Application procedure

1.step

2023. március 1-ig:  Közzétesszük az egyetem honlapján a doktori témahirdetőket és a kutatási témákat, illetve a jelentkezési dokumentáció beadásához szükséges sablon dokumentumokat.

2023. május 2. és június 1. 23:59 között: a jelentkezéshez szükséges űrlap kitöltése, kért dokumentumok feltöltése és regisztrációs díj befizetése. A jelentkezési folyamatot IDE kattintva tudja elindítani. 

A szükséges letölthető dokumentumok legörgetve a HASZNOS DOKUMENTUMOK menüben találhatók.

2023. június 2. fele: Felvételi interjúk lebonyolítása. A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat. A szóbeli pontos dátumról és beosztásról a jelentkezők emailen kapnak értesítést. 

2.step

A felvételi pontozás rendszere: a felvételi bizottsági tagok 

  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott alkotói, tervezői portfóliót, illetve publikációt vagy referencia tanulmányt.
  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott kutatási tervet (szempontok: szakmai szint, innovatív tartalom, strukturáltság, relevanciája a MOME doktori iskolában)
  • 0-10 pontig pontozzák a szóbeli interjún nyújtott teljesítményt (szempontok: szakmai felkészültség, kommunikációs készség)
  • Az elért pontszámok további súlyozása az alábbi százalékos arányban történik:

PhD program

  1. referencia tanulmány, publikációs lista – 20 %
  2. kutatási terv – 40%
  3. szóbeli interjún nyújtott teljesítmény – 40%

DLA program

  1. alkotói, tervezői portfólió – 20%
  2. kutatási terv – 40%
  3. szóbeli interjún nyújtott teljesítmény – 40%

3.step

2023. július: Az EHDT a felvételi bizottság javaslata alapján dönt a felvételről és az ösztöndíjas helyekről. 

A felvételi döntésről a Doktori Iskola a honlapon ad tájékoztatást, az egyetem 2023. augusztus 31-ig hivatalos értesítést küld.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés során az alábbi struktúrában szükséges a listázott dokumentumokat feltölteni az Egyetem által megadott felületre.

1. Jelentkezési oldal kitöltése

2. Mesterfokozatú egyetemi oklevél másolata

3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)

4. Eredetiségi nyilatkozat hivatalos dokumentumokról

5. Részletes szakmai önéletrajz

6. Kutatói téma terv (project proposal): min. 1800 - max. 5000 karakter

7. Kutatói motivációs levél: max. 1800 leütés

8. A választott témavezető támogató nyilatkozata

9. A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

További dokumentumok


DLA képzésre

10. Alkotói / tervezői portfólió (kötelező)

11. Publikációs lista (opcionális)


PhD képzésre

10. Publikációs lista (kötelező)

11. Referenciamunka
pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves tanulmány vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb. (kötelező)

12. Alkotói / tervezői portfólió (opcionális)

Finanszírozás

Állami ösztöndíjas

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Önköltséges (EU)

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Önköltséges (EU-n kívüli)

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Hasznos dokumentumok

Name of document
Eredetiségi nyilatkozat MOME doktori képzésre történő jelentkezéshez 2023
Külföldi mesterfokozatú diploma elismertetési kérelem 2023
Témavezető elfogadó nyilatkozata 2023

Kérdésed van?

Doktori Iskola
Cím
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOME UP
Emelet
U_406
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek
10:00 - 18:00
Kapcsolat
Doktori Iskola
doktori@mome.hu
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121