Moholy-Nagy University of Art and Design

Habilitations

Procedure
Documents
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen a következő tudományágakban és művészeti ágakban van lehetőség habilitációs címet szerezni: Iparművészet, Multimédia-művészet, Építőművészet, Művészettudomány.

Procedure

1.lépés

A habilitációs eljárás megindítása, a kérelem benyújtása az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanácshoz (EHDT). Az eljárás megindításának előfeltételeit, a kérelem leadásának módját és a csatolandó dokumentumokat a Habilitációs Szabályzat tartalmazza. A kérelem a Doktori Iskola irodájában folyamatosan beadható, az eljárás teljes időtartama kb. egy év. A habilitációs pályázatot formailag a Doktori Iroda ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér.

2.lépés

Zárt szakasz: Az EHDT soron következő ülésén kijelöli a habitusvizsgáló bizottság tagjait. A bírálóbizottság külön alkalommal, zárt ülésen bírálja el a benyújtott pályázatot. A háromtagú bizottság pontozással értékel és szövegesen indokol, pozitív javaslat esetén javaslatot tesz a nyilvános előadás témájára.

3.lépés

Az EHDT aktuálisan következő ülésén tárgyalja a bírálóbizottság javaslatát és dönt a nyilvános szakasz megindításáról vagy az eljárás lezárásáról. A döntésről a Doktori Iskola határozatban értesíti a kérelmezőt.

4.lépés

Nyilvános szakasz: az EHDT által kinevezett bírálóbizottság tagjaival és a jelölttel egyeztetve a Doktori Iroda megszervezi a habilitációs előadások eseményét. A nyilvános esemény első része a Szakmai kollokvium (45 percben), ezt követi elegendő pontszám (30-ból legalább 20) elérése után a Habilitációs előadás a választott téma alapján (45 perc), majd ennek angol nyelvű összefoglalója (15 perc). Minden szakasz után kérdezhet a bizottság és a közönség. Az esemény zárása után a bizottság zárt körben pontoz és értékel, majd az eredményt kihirdeti. A bizottsági vélemény javaslat az EHDT felé.

5.lépés

Az EHDT következő ülésén dönt a habilitációs cím odaítéléséről. A pályázó megkapja a döntésről szóló határozatot.

6.lépés

Az Egyetem ünnepélyes keretek között, címátadó ünnepségen adja át a habilitációs oklevelet.

Documents

Name of document
Habilitációs szabályzat 2023
Habilitation Policy (Hungarian)
Request form to start procedures and necessary annexes (Hungarian)
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121