MOME Virtuális Nyílt Nap 2020 | GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések a MOME felvételi eljárásával kapcsolatban. Ha kérdésedre itt nem kapod meg a választ, írj a tanulm@mome.hu email címre!

Alap- és mesterképzéseinkre központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni a felvi.hu oldal E-felvételi felületén. A 2021. évi felvételi jelentkezések határideje 2021. február 15.

A MOME minden alap- és mesterképzését meghirdeti állami ösztöndíjas és önköltséges formában is. A képzések önköltségének féléves összegéről a www.felvi.hu oldalon az adott képzés meghirdetési adatainál, valamint honlapunkon a felvételi információkból tájékozódhatnak. 

A vizsgák lebonyolítási módja képzésenként és fordulónként különböző lehet, a részletes információkat a www.felvi.hu oldalon és egyetemünk honlapján tesszük közzé. A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időpontjának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat honlapunkon publikáljuk.

A BA képzések intézményi felvételi első fordulója 2021. február 16-án kezdődik és szaktól függően, március 7-ig vagy március 21-ig tart. Ebben az időszakban kell elektronikusan feltölteni az előírt felvételi anyagokat. Csak az első forduló sikeres teljesítése esetén lehet részt venni a felvételi további folyamatában.

A MOME nem küld írásos értesítést a felvételi vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről a felvételizők az egyetem honlapján keresztül tájékozódhatnak.

A szakmai alkalmassági vizsga fordulóinak eredményeit (név nélkül, kódszámmal) az egyetem honlapján tesszük közzé hozzávetőleg három héttel a feltöltés lezárása után. A közzététel pontos időpontját az adott szak szakos leírása is tartalmazza.

A képzések szakonkénti általános felvételi követelményeit november végére, a 2021. évi felvételire előre elkészítendő feladatokat, tartalmi és formai tudnivalókat 2021. február 1-ig tesszük közzé honlapunkon.

Amennyiben a jelentkező még nem használta fel a 12 féléves támogatási idejét, akkor jelentkezhet ösztöndíjas képzésre függetlenül attól, hogy szerzett-e már korábban diplomát.

Alapképzéseink felvételi vizsgáján 200 pont szerezhető, a megszerzett pontszám megkettőzésével számítjuk a felvételi összpontszámot (legfeljebb 400 pont). Tanulmányi/érettségi és többletpontot semmilyen jogcímen nem számolunk. 

A jelentkezés alapfeltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése. A felvételi eljárásban csak a felvételi vizsgán elért eredményt vesszük figyelembe, így nincs előírt érettségi vizsgatárgyunk és a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga követelménye sem vonatkozik alapképzéseinkre.

A felvételi eljárás során a külföldi érettségi bizonyítványok elbírálását a jelentkezéshez benyújtott dokumentumok alapján az Oktatási Hivatal végzi: ha a külföldi érettségi az Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint egyenértékű a magyar érettségi bizonyítvánnyal, akkor magyar felsőoktatási intézményben továbbtanulásra jogosít.

Az EGT államok állampolgárai és családtagjaik, a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló harmadik országbeli állampolgárok, illetve az Nftv. 39.§ (1) bekezdésben meghatározott további külföldi jelentkezők a magyar állampolgárokkal megegyezően felvehetők ösztöndíjas képzésre.

A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint az alapképzéseknek nem felvételi feltétele a nyelvvizsga megléte.

Mesterképzésben a felvételi vizsgán 99 pont, előnyben részesítés jogcímen legfeljebb 1 többletpont szerezhető.

Mesterképzéseinket nappali munkarendben hirdetjük, a tanulmányok teljes idős heti elfoglaltságot jelentenek hétköznapokon.

A jelentkezés alapfeltétele a felsőfokú végzettség (diploma) megléte, nincs szükség speciális előképzettségre, a leendő hallgatók az intézményi felvételi eljárás során tehetségük és képességeik alapján kerülnek kiválasztásra.

A kiadott feladatokkal, minden szakunkon a jelentkezők rajzi, plasztikai, vizuális és prezentációs képességeit mérjük fel. A beadott munkák segítenek továbbá meglátni a potenciális jelentkezőkben a kellő felkészültséget, a tervezői gondolkodásmódot, és a komplex problémamegoldó látásmódot. 

A személyes interjúk során a felvételi bizottság mérlegeli a jelentkező szakmai tájékozottságát, kommunikációs képességeit, integrációs és szociális képességeit és nyelvismeretét. Olyan leendő hallgatókat várunk, akikkel jól lehet oktatóként és diáktársként is együttműködni. 

A rajzi, mintázási, formaalakítási és technikai tudás egyaránt fontos ahhoz, hogy a felvételi feladatokat sikeresen el tudja végezni a jelentkező. Az elbírálásnál először ezeket a képességeket tudja mérni a felvételi bizottság, de természetesen ezek mellett a már említett készségek is mérvadóak.

Nem, ha valóban érdekel ez a terület és jelét adod annak, hogy tájékozódsz a terepen. Az alapszakunk kurzusai nyitva állnak előtted, hogy a legfontosabb hiányosságokat intézményes keretben tudd pótolni.

Igen, a tanárszak elvégzéséhez plusz két finanszírozott félévet vehet igénybe az, aki a Design- és vizuálisművészet tanárszakra jelentkezik. A kibővített „ingyenes” félévek csak a tanári diploma megszerzésére érvényesek. A MOME tanári mesterképzésére mindemellett speciális felvételi feltételek vonatkoznak, amelyekről a képzés leírásánál Design- és vizuálisművészet-tanár MA vagy a felvételi szakos táblából lehet tájékozódni.