Művészettudomány PhD

A meghirdetett témákra 2020 június 2-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés benyújtása előtt kötelező a felkért témavezetővel és társ-témavezetővel folytatott személyes konzultáció. DLA művészeti ágban folytatott doktori kutatáshoz DLA fokozatú témavezető szükséges,  PhD fokozattal rendelkező oktató kizárólag társ-témavezető lehet.

Doktori kutatási témák a 2020/21. tanévre:
Antalóczy Tímea:

A divat társadalmi/kulturális/művészeti regulátor szerepe

A valóság ígérete. Tény és fikció határai(n)

A média szerint a világ

A művészet/design szociológiai szempontú vizsgálata

egyéni témát vállal


Babarczy Eszter:

egyéni témát vállal


Beck András:

Művészimázs

egyéni témát vállal


Bényei Judit:

Art&Design a közoktatásban

egyéni témát vállal


Ébli Gábor:

A művészet és a design múzeumi és kiállítási kontextusa

egyéni témát vállal


Gyenge Zsolt:

A kortárs installált mozgókép formanyelve, intézményrendszere

egyéni témát vállal

Haba Péter:

egyéni témát vállal


German Kinga:

Participatív módszerek elméletei és alkalmazásának lehetőségei a kortárs kultúra területein. Részvétel-Digitális technológiák-Közvetítés-Visszacsatolás

A művészetek közvetítésének elméletei, módszerei és praxisai az 1990-es évektől napjainkig

Művészetek az urbanizációs innováció tükrében. Épített és tervezett terek urbanizációs használatának átalakulásai a szociális design- és térfogalmak függvényében.

egyéni témát vállal


Horányi Attila:

Ipar, művészet, kultúra Magyarországon a hatvanas-hetvenes években

Az ízlés szerepe a 21. században

A képző- és/vagy iparművészeti mező működése Magyarországon a 2. világháború után

egyéni témát vállal

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor:

Életmódváltozások és a kultúra összefüggései napjainkban

A design szociális és kulturális háttere

Tárgy- és térszimbolika

egyéni témát vállal

Povedák István:

Populáris művészetek. A giccs és határterületei

Kortárs vallási kultúra, művészet, design

Sztárkultusz

Romológia

egyéni témát vállal

Szentpéteri Márton:

Designkultúra és szépirodalom

egyéni témát vállal


Ruttkay Zsófia:

Kulturális örökség közvetítése digitális technológiákkal

A történetmesélés és az olvasás új lehetőségei digitális technológiákkal - műfajok a könyvön túl

egyéni témát vállal


Tillmann József:

Művészet/médium-kutatás

egyéni témát vállal


Veres Bálint:

egyéni témát vállal


Zwickl András:

A modern művészet és design intézményrendszere

Műfajok és médiumok

Kortárs törekvések a művészetben és a designban

egyéni témát vállal