Művészettudomány PhD témakiírások 2021

Jelentkezési határidő: 2021. június 1.

Jelentkezési információk

A 2021-es felvételi eljárásban meghirdetett témák -

Antalóczy Tímea - Sorozatok szerint a világ

Antalóczy Tímea - A divat társadalmi/kulturális/művészeti regulátor szerepe

Antalóczy Tímea - A valóság ígérete. Tény és fikció határai(n)

Antalóczy Tímea - A művészet/design szociológiai szempontú vizsgálata

Antalóczy Tímea - egyéni témát vállal

Babarczy Eszter - A személyes tér filozófiája

Babarczy Eszter - egyéni témát vállal

Beck András - Művészimázs

Beck András - egyéni témát vállal

Bényei Judit - A design és a vizuálisművészetek lehetőségei az élethosszon át tartó tanulás koncepciójában

Bényei Judit - egyéni témát vállal

Ébli Gábor - A művészet és a design múzeumi és kiállítási kontextusa

Ébli Gábor - egyéni témát vállal

Ferkai András - egyéni témát vállal

Gyenge Zsolt - A kortárs installált mozgókép formanyelve, intézményrendszere

Gyenge Zsolt - egyéni témát vállal

German Kinga - Possibilities in Art Education. A művészetek közvetítésének elméletei, módszerei és praxisai az 1990-es évektől napjainkig

German Kinga - Művészetek a szociális innováció tükrében

German Kinga - Participatív módszerek elméletei és alkalmazásainak lehetőségei a kortárs kultúra területein. Részvétel- Digitális technológiák- Közvetítés- Visszacsatolás

German Kinga - egyéni témát vállal

Horányi Attila - Ipar, művészet, kultúra Magyarországon a hatvanas-hetvenes években

Horányi Attila - A képző- és/vagy iparművészeti mező működése Magyarországon a 2. világháború után

Horányi Attila - Az ízlés szerepe a 21. században

Horányi Attila - Világoskamra

Horányi Attila - egyéni témát vállal

Illés Anikó - A design és a művészet alap- és alkalmazott pszichológiai kutatásai – Elsősorban a nevelés-oktatás, emlékezet, észlelés, múzeumi élmény témaköreiben

Illés Anikó - egyéni témát vállal

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - A design szociális és kulturális háttere

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - A design, mint társadalomalakító tényező

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - Tárgy- és térszimbolika

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - Életmódváltozások és a kultúra összefüggései napjainkban

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - egyéni témát vállal

Povedák István - Populáris művészetek. A giccs és határterületei

Povedák István - Kortárs vallási kultúra, művészet, design

Povedák István - Sztárkultusz

Povedák István - Romológia

Povedák István - egyéni témát vállal

Ruttkay Zsófia - DIMU - Kulturális örökség közvetítése digitális technológiákkal

Ruttkay Zsófia - A történetmesélés és olvasás új lehetőségei digitális technológiákkal – műfajok a könyvön túl

Ruttkay Zsófia - Matematikai struktúrák vizualizálása – komplex STEAM tematikák  a design, a művészet vagy az oktatás területén 

Ruttkay Zsófia - Design digitális reprezentációja

Ruttkay Zsófia - egyéni témát vállal

Szentpéteri Márton - Designkultúra és szépirodalom

Szentpéteri Márton - egyéni témát vállal

Veres Bálint - egyéni témát vállal

Zwickl András - A modern művészet és design intézményrendszere

Zwickl András - Műfajok és médiumok

Zwickl András - Kortárs törekvések a művészetben és a designban

Zwickl András - egyéni témát vállal