ÚNKP 2019/20

A 2019/20. tanévben ÚNKP ösztöndíjat elnyert kutatási projektek

Tehetséggel Fel! kategória:

Novák Réka Média design alapképzés, témavezetője: Szirtes János, kutatás: Perception - az autista érzékelés megjelenése mozgóképen


Doktorandusz kategória:

Körösvölgyi Zoltán doktorandusz, témavezetője: Veres Bálint, kutatás: Új médiumok a kortárs szakrális művészetben - prezentáció

Dezső-Dinnyés Renáta doktoranda, témavezetője: Lipóczki Ákos, kutatás: Adatok fizikai megjelenítésének módszertana - "data physicalization"

Bakk Ágnes Karolina doktoranda, témavezetője: Antalóczy Tímea, kutatás: Új materialitás és intimitás az analóg és immerzív terekben

Tarr Kálmán doktorandusz, témavezetője: Fülöp József, kutatás: A báb és a mozgató közvetlen kapcsolatának elszakadása, újfajta kifejezési módok kutatása a bábhagyomány nyomán

Pribék Gábor doktorandusz, témavezetője:  Képességek a kevert valóságban: térbeli hangtervezés és hangérzékelés az elméletben és gyakorlatban

Hamvai Kinga Rózsa doktoranda, témavezetője: German Kinga, Művészeti/design piac és intézményrendszer KFI kurzus

Doktorjelölt kategória:

Pais Anna doktorjelölt, témavezetője Püspök Balázs, kutatás: Projekt-kutatás-mentorálás - A projektválasztási és -fejlesztési folyamat oktatásmódszertana önálló tervezési és kutatási feladatoknál

Csernátony Fanni doktorjelölt, témavezetője: Püspök Balázs, kutatás: Service design oktatási program és segédanyag a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére

Bolyai+ kategória

Dr. Demeter Márton, Felkészülés a posztdoktori időszakra – publikációs stratégiák az open access tükrében és a posztdoktori kiválóság