Doktori Iskola

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MOME UP épület, IV. emelet

Doktori Iskola vezető
Harmati Hedvig DLA habil. egyetemi tanár, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Doktori koordinátor
Gáspár Júlia
doktori@mome.hu
+36 30 340 78 49
skype: doctoralschoolmome1

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban (építőművészet DLA, iparművészet DLA, multimédia művészet DLA, practice-led doctoral degrees) és egy tudományágban (művészet-tudomány PhD, theory-based doctoral degree) folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva.

A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen, társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktoranduszcsoportok munkáját.

A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

A félév menetrendje

Progress review elvárás: A PR fejlődés- és eredménycentrikus dokumentum, vagyis az első a project proposalhez képest írandó, a többi a mindenkori megelőző dokumentumra épül. Elsőként a kitűzött kutatási célokkal kapcsolatos koncepcionális eredmények rövid szöveges számbavetele történik (a témavezetővel egyeztetett célok és azok megvalósulási foka), majd a tényleges publikációk, oktatói, kutatói, tudomány-, kutatás- és oktatásszervezői eredmények listája. Mindezt extrakurrikuláris adatok egészíthetik ki. A teljesitménytípusok nem kötöttek, tehát szabadon lehet ezeken kívül is meghatározni kategóriákat. A jó PR lényege, hogy lehetőleg minél több állítás adatolható legyen. Mindenképpen fontos, hogy a riport az elért eredmények mellett a következő év mérföldköveit is jelölje ki, s a várható eredményeket is vázolja fel.

I. évfolyam

10:00 - 11:20 - di53 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz II., Antalóczy Tímea PhD és Závecz Tibor

11:30 - 12:50 - di54 Artistic Research / Design Research, Harmati Hedvig

13:40 - 15:00 - di 59 Design/művészet és etika, Tillmann József

15:10 - 16:30 - di 64 Nyilvános konzultáció, doktoranduszok moderálásával - dátumok: 03.30, 04.06.,04.13.,04.27., 05.05.,05.11.

16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás, Tillmann József, Szentpéteri Márton - design filmklub (nem kötelező)

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 - di70 Felsőoktatás oktatásmódszertan, Bényei Judit, Illés Anikó, Pallag Andrea (nem kötelező)

11:30 - 12:50 - di56 Kutatói pályamű, Veres Bálint - a komplex vizsgára felkészítő kurzus

13:40 - 16:30 - di 60 Design/művészet és fenntarthatóság, Dúll Andrea DSc egyetemi tanár - Dúll Andrea, a környezetpszichológia hazai alapítója, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karának általános dékánhelyettese, a BME egyetemi tanára, a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai Szekció alapító elnöke. Kitüntetett kutatási területe az ember-környezet kölcsönhatás lakóhelyi, munkahelyi és természeti környezeti kontextusban - dátumok: 02.09., 02.16., 02.23., 03.02., 03.09., 03.23.

15:10 - 16:30 - di 64 Nyilvános konzultáció, doktoranduszok moderálásával - dátumok: 03.30, 04.06.,04.13.,04.27., 05.05.,05.11.

16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás, Tillmann József, Szentpéteri Márton - design filmklub (nem kötelező)

 

III. és IV: évfolyam

15:10 - 16:30 - di 64 Nyilvános konzultáció, doktoranduszok moderálásával - dátumok: 03.30, 04.06.,04.13.,04.27., 05.05.,05.11.

Hírek