Doktori Iskola

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MOME UP épület, IV. emelet 405.

Gáspár Júlia
doktori koordinátor
gasparjuli@mome.hu
+36 20 538 9888

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban (építőművészet DLA, iparművészet DLA, multimédia művészet DLA, practice-led doctoral degrees) és egy tudományágban (művészet-tudomány PhD, theory-based doctoral degree) folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva. A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen, társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktoranduszcsoportok munkáját. A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

A félév menetrendje

I. évfolyam DLA / PhD

 

10:00 – 11:20: Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz – Szentpéteri Márton
11:30 – 12:50: Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., vendég: Brys Zoltán, a LAM orvostudományi folyóirat szerkesztője – Tillmann József
13:40 – 15:00: Design- és művészetfilozófia – Veres Bálint, helyszín: UP 418.
15.10 – 16.30: Doktorandusz Önkormányzat ülése, helyszín: UP 401.
16:40 – 18:00: Jövődesign – Tillmann József és Szentpéteri Márton

 

II. évfolyam DLA / PhD

 

10:00 – 12:50: Tudományos írás – Demeter Márton
13:40 – 15:00: Designkultúra-tudomány – Szentpéteri Márton
15.10 – 16.30: Doktorandusz Önkormányzat ülése, helyszín: UP 401.
16:40 – 18:00: Jövődesign – Tillmann József és Szentpéteri Márton

Kutatási beszámoló (progress review) leadás

Terjedelem: max. 5 oldal, a leadás módja: feltöltés a https://doktori.mome.hu oldalra belépés után saját dokumentum feltöltő felületen.

A szöveg felépítése szabad, ajánlásként: áttekintő szöveg (rezümé) a kutatási tervhez képest esett konceptuális, stratégiai változásokról, fejleményekről. Ezt követően a projekthez kapcsolódó konkrét kutatási eredmények, érdemi szakirodalmi tájékozódások, terepmunka, oktatói munka etc. pár mondatos bemutatása. Majd a periódus alatt született, a kutatás szempontjából releváns publikációk, előadások, workshopok stb. tételszerű felsorolása. Csatolni lehet: elkészült cikkek, előadásjegyzetek, kiállítások sajtóvisszhangja, vizuális vagy más médiumot használó egyéb kutatási/alkotási anyagok.

A kutatási beszámolót a témavezető javaslatára a témavezetői értekezlet minősíti.

 

Régi képzésben: féléves dolgozat leadás (terjedelem, követelmény: mint korábban). A leadás módja: feltöltés a https://doktori.mome.hu oldalra belépés után saját dokumentum feltöltő felületen.

Fakultatív kreditpontok igénylése - táblázat és dokumentáció beadási határidő

Kizárólag aktív státuszú félévben teljesített tevékenységekért jár kreditpont.
Utólagos (korábbi aktív félévben végzett szakmai munka) elismertetése lehetséges.
Szakmai gyakorlat lehet minden, a saját kutatáshoz kapcsolódó szakmai munka vagy annak eredménye, pl. díj, projekt, workshop, kurzusheti kurzus tartása.
A minimálisan összegyűjtendő kreditszám a különböző képzési rendek szerinti tantervekben eltér.
A komplex vizsgának nem előfeltétele minimális fakultatív kreditszám megléte.
A kötelező publikáció és a Doktori Agora teljesítése kötelező kreditként szerepel a tantervben, így a megszerzendő fakultatív kreditszámon felül értendők.
A nyilvános konzultációk moderátorai és prezentálói e tevékenységüket tüntessék fel a táblázatban (+1 kreditpontot ér).

Az elismertetés menete:

A fakultatív kreditpontok elismerését a leadás után a Doktori Iskola Tanácsa végzi, a vizsgaidőszak végén egy alkalommal. Mindenki külön mailben megkapja saját eredményét, ez megy tovább a TIOKnak, amely rögzíti a féléves pontokat.

 

 

első doktori szerda, program hamarosan

Hírek