Pályázatok | Innovációs Központ

Kontakt

PÁLYÁZATI IRODA

Mayer Mónika
irodavezető, projektmenedzser
mayer.moni@mome.hu

A MOME-nak, mint a design és művészeti tudás, a design gondolkodás és innováció egyik legfontosabb magyar intézményének céljai között szerepel az egyetem designközpontú szemléletmódjának kiterjesztése a kutatás-fejlesztés területére is. Ezt a gondolkodásmódot igyekszik más határterületi kutatási folyamatokba is integrálni, amelynek egyik legfontosabb formája és lehetősége a hazai és nemzetközi pályázati részvétel és azok sikeres megvalósítása. Emellett az egyetem, missziójához híven saját pályázatokkal, pályázat fejlesztéssel igyekszik segíteni az egyetem szakmai közösségét, volt és jelenlegi hallgatóit.   

 

Pályázati Iroda

A MOME Pályázati Irodájának célja az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek kreatív és szakmai koordinációja. A húsz fős projekt és szakmai menedzsment mellett több mint húsz kutató és szakmai munkatárs dolgozik a pályázatok sikeres megvalósításán. Az egyetem jelenleg három, a közoktatáshoz és az innovatív munkakörnyezet megteremtéséhez kapcsolódó projekt megvalósításán dolgozik.

 

Kiírt pályázatok

MOME OPEN

A MOME IK 2020 tavaszi szemeszterében pályázati úton ingyenes részvételi lehetőséget biztosított az egyetem hallgatóinak és az alumninak a MOME OPEN egyes tanfolyamain való részvételre. A kiírás célja, hogy segítse a diákok fejlődését, egyben integrálja őket a központban folyó szakmai munkába olyan fontos kulcsterületeken, mint a service design, a design thinking vagy az UX/UI design. A pályázaton nyertes 8 főnek lehetősége van mélységeiben megismerni az Innovációs Központ működését, hiszen a tanfolyam elvégzése mellett lehetőséget kapnak szakmai, kutatási projektben való részvételre is.

 

Elnyert pályázatok

„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 számú „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

„Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” 

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00030 számú „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” című projekt keretében a konzorciumi tagok arra törekszenek, hogy vonzó programok biztosításán keresztül felkeltsék a diákok érdeklődését az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki, vagy informatikai) területek iránt, javítsák ismereteiket és kompetenciáikat, ösztönözzék őket különösen a járműipar terén meghatározó mérnöki-műszaki pályák választására, kiemelt figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű diákokra.

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00030 azonosítószámú, „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” projekt részeként megvalósuló foglalkozásaink elsődleges célja, hogy minden gyereknek esélyt kell adni, hogy felfedezze a magában rejlő kreatív képességeit, lehetőséget teremtve, hogy a jövő mérnökeivé, alkotó embereivé váljanak. Mostani vállalásunk, hogy két online kreatív foglalkozás keretében megtanítjuk a diákokat járműmodellt építeni. Az egyik öt részes videó sorozat segítségével megmutatjuk, hogy hogyan készítsenek el az otthonukban fellelhető alapanyagokból járműmodelleket, míg egy másik, 6 részes sorozat a 3D tervezés világába kalauzolja a fiatalokat. Nyereményként a legjobb alkotásokat beküldők a kezükben tarthatják az általuk tervezett, illetve elkészített művek 3D nyomtatott modelljét. Az elkészült pályamunkákat egy virtuális kiállításként június első felétől lehet majd megtekinteni a projekt honlapján: www.jovoujutjai.hu

„Okosiroda a jövő generációi számára”

A  Balaton Bútor Kft. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 498,63 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Okosiroda a jövő generációi számára” címmel benyújtott pályázatával. A fejlesztés célja: olyan innovatív bútorok és bútor jellegű termékek kifejlesztése, amelyek egyesítik a hagyományos bútorgyártási technológiákat a legfrissebb digitális technológiákkal. A fejlesztés egyik alappillére egy határozott designstratégia kidolgozása, amelyet trendkutatás, piackutatás és elemzés előz meg.