Jelentkezés

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a 2022. évi felvételi eljárás keretében 9 alapképzési (BA) szakot, 11 magyar és 2 angol nyelvű mesterképzési (MA) szakot, valamint 2 DLA és 1 PhD programot hirdet meg. Az alapképzési (BA) és mesterképzési (MA) szakok, valamint a DLA és PhD programok állami ösztöndíjas és önköltséges formában is végezhetők.
MOME Tanulmányi Információs Központ
Cím
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Épület, emelet, ajtó
MASTER épület M_007 iroda
Email
tanulm@mome.hu
Telefon
+36 70 684 7121
Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Péntek: 9:00-11:30, 12:30-14:00
Felhívjuk az egyetemünk alap- és mesterképzéseire jelentkezni kívánók figyelmét, hogy a jelentkezés a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárás folyamatában, a felvételi eljárás hivatalos honlapján keresztül elektronikusan történik. A felvételi eljárás általános részének adminisztratív feladatait teljes körűen az Oktatási Hivatal (OH) látja el.

Kérjük, hogy a felsőoktatással és a felvételi eljárással kapcsolatos általános tudnivalókkal, a képzések finanszírozási formáival, a jelentkezés menetével, határidejével és feltételeivel, az e-jelentkezés módjával, a kötelezően benyújtandó dokumentumokkal, a külföldi tanulmányok elismerésével, érettségivel, a jogszabály alapján járó többletpontokkal (stb.) kapcsolatban tájékozódjanak a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján, illetve forduljanak az OH ügyfélszolgálatához.

Felvételi különeljárási díj

A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó BA szakmai alkalmassági vizsga, a Designkultúra BA és valamennyi MA szak esetében pedig a gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetési igazolását a bemutatkozó felvételi anyag előírt részeként elektronikusan kell feltölteni legkésőbb a feltöltési időszak utolsó napjáig. A befizetés, illetve a befizetés igazolásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121