Moholy-Nagy University of Art and Design

Bemutató

Egyetemi projektek
Mercedes x MOME
Moholy-Nagy-díj
Hallgatói projektek
Stefan Lengyel Ösztöndíj
Nézd meg a legújabb projekteket a MOME-n
Ünnepeljük diákjaink eredményeit, ahol az egyének kibontakozhatnak, és figyelmes, lelkiismeretes, kreatív és proaktív polgárokká válhatnak.

Egyetemi projektek

Az egyetem oktatásfejlesztési stratégiájának célkitűzése, hogy a következő években a 21. század kihívásaira reflektáló egyedi képzési módszertant alkosson meg. Ennek egyik első mérföldköve egy a kifejezetten a design és művészeti hallgatók igényeire szabott, üzleti készségek fejlesztésére szolgáló oktatási modul létrehozása. Ez a Business to Design képzési program.

Arndt Bernadett PhD habil. és Illés Anikó, a MOME Elméleti Intézet két oktatója két nemzetközi konferencián is bemutatkoztak az elmúlt időszakban kutatásukkal.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a 2021/2022 tanévben is részt vett a HSUP programban (XIA_HSUP_00018/2022), melynek a megvalósításához az Express Innovation Agency közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában 36 millió forint támogatásban részesült.

Mercedes x MOME

Járműtervezés az agyagmodellektől a virtuális valóságig: a MOME és a járműtervezési program egyaránt nagy utat tett meg az elmúlt két évtizedben.

Moholy-Nagy-díj

A Moholy-Nagy-díjjal a MOME olyan személyiségeket kíván elismerni, akiknek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez.

Hallgatói projektek

A film a főszereplő útját követi egy éjszakai buszjáraton, kifelé a városból.

Mestermunkám fő mozzanata egy stúdió lámpa továbbgondolása otthoni használatra.

Dolgozatommal szeretném elemezni, hogy a régen megszokott és természetes módszert ma hogyan lehet felhasználni. Emellett szeretném feltárni annak okait, hogy miért nehéz érvényesülnie.

Stefan Lengyel Ösztöndíj

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 2020 őszén hívta életre a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj programot, melynek két modulja a hallgatók teljesítményalapú támogatása mellett a diákok naprakész iparági, gyakorlati kompetenciáinak bővítésére és szakmai integrációjára is nagy hangsúlyt fektet.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121