Moholy-Nagy University of Art and Design

Hazai és nemzetközi pályázataink

Pályázataink
A Pályázati és Fejlesztési Igazgatóság működésének alapvető célja az egyetemi stratégiához kapcsolódó aktív pályázati tevékenység irányítása, a pályázati forrásból történő fejlesztések tervezése és megvalósítása.

Segíti az egyetem oktatóit, kutatóit, szakértőit ​​és doktori hallgatóit, hogy pályázatokon keresztül bekerüljenek nemzetközi hálózatokba és szakmai céljaikat megvalósíthassák. Tevékenységünk az aktuális pályázati lehetőségek felkutatásától a koncepciófejlesztésen keresztül egészen a pályázatok benyújtásáig, valamint a hazai és nemzetközi, különösen az Európai Unió által biztosított programokban való részvétel támogatása, ösztönzése és megvalósítása.

Pályázataink

Egyetemünk a 2021/2022 tanévben is részt vett a HSUP programban (XIA_HSUP_00018/2022), melynek a megvalósításához az Express Innovation Agency közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában 36 millió forint támogatásban részesült.

A modellváltás által lehetővé tett szervezeti megújulás eddig elért eredményeire alapozva jelen projekt a működés hatékonyságát fogja javítani, elsősorban a digitális eszközpark-, a gyakorlati képzések infrastruktúrája- és a digitális kompetenciák fejlesztése és a képzési tartalmak megújítása révén, másrészt megvalósulnak a nemzetközi szerepvállalások erősítéséhez szükséges szolgáltatás-fejlesztések is.

Az Innovációs Központ tevékenységei között kiemelt szerep jut a tudásmenedzsment számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a szakterület fejlesztésére 2019. tavaszán pályázatot írt ki „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO” címmel.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa.

A Horizont Európa program keretében támogatott projekt célja a biomassza alapú gazdaság (bio-based economy, bioeconomy) erősítése és a fenntartható regionális fejlődés elősegítése a résztvevő országokban és Európában, a design thinking, a co-creation, a művészet és design és készségfejlesztés eszközeivel.

A projekt célja, hogy a műszaki és a gyakorlati készségeket kreatívan fejlesztve olyan értékeket, élményeket adjunk át az általános- és középiskolások és frissen érettségizettek számára, amelyek hatására hosszabb távon nőhet a körükben a felsőoktatás iránti érdeklődés, ezen belül is a matematika, természettudományok, műszaki és informatikai ismeretek valamint a design területén, kiemelten kezelve az autonóm (önvezető) autózáshoz kapcsolódó témákat.

A Balaton Bútor Kft. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 498,63 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Okosiroda a jövő generációi számára” címmel benyújtott pályázatával.

Az általános és középiskolák számára készült HEAD program, a problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztésére alkalmas pedagógiai program. A program a projektalapú oktatás egy sajátos, – az innovációs ipar és design világából induló – módszertanát használja fel, amely a tervezői gondolkodás (design thinking) lépéseit adaptálja a tanítás-tanulás helyzeteire.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121