Moholy-Nagy University of Art and Design

Hazai és nemzetközi pályázataink

Pályázataink
A Pályázati és Fejlesztési Igazgatóság működésének alapvető célja az egyetemi stratégiához kapcsolódó aktív pályázati tevékenység irányítása, a pályázati forrásból történő fejlesztések tervezése és megvalósítása.

Segíti az egyetem oktatóit, kutatóit, szakértőit ​​és doktori hallgatóit, hogy pályázatokon keresztül bekerüljenek nemzetközi hálózatokba és szakmai céljaikat megvalósíthassák. Tevékenységünk az aktuális pályázati lehetőségek felkutatásától a koncepciófejlesztésen keresztül egészen a pályázatok benyújtásáig, valamint a hazai és nemzetközi, különösen az Európai Unió által biztosított programokban való részvétel támogatása, ösztönzése és megvalósítása.

Pályázataink

A modellváltás által lehetővé tett szervezeti megújulás eddig elért eredményeire alapozva jelen projekt a működés hatékonyságát fogja javítani, elsősorban a digitális eszközpark-, a gyakorlati képzések infrastruktúrája- és a digitális kompetenciák fejlesztése és a képzési tartalmak megújítása révén, másrészt megvalósulnak a nemzetközi szerepvállalások erősítéséhez szükséges szolgáltatás-fejlesztések is.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa.

Egyetemünk a 2022/2023 tanévben is részt vett a HSUP programban (STARTUP-2023-HSUP-005), melynek a megvalósításához az Express Innovation Agency közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában 53 millió forint támogatásban részesült.

A Horizont Európa program keretében támogatott projekt célja a biomassza alapú gazdaság (bio-based economy, bioeconomy) erősítése és a fenntartható regionális fejlődés elősegítése a résztvevő országokban és Európában, a design thinking, a co-creation, a művészet és design és készségfejlesztés eszközeivel.

Az AdornU című projekt keretében három kiemelkedő európai művészeti egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, mint konzorciumvezető, valamint a Trieri Művészeti és Tudományegyetem Németországból, és a tallinni Észt Művészeti Akadémia fog össze egy Erasmus Mundus közös mesterképzési program kidolgozására kortárs ékszertervezés területén. 

A Change Agents projekt közelebb kívánja hozni egymáshoz az akadémiai szektort és a civil szervezetek ökoszisztémáját, és mélyebb megértést kíván teremteni e fontos érdekelt felek között, lehetővé téve az érintettek számára, hogy elősegítsék a designoktatás együttműködésen alapuló, befogadóbb és részvételi gyakorlatát, miközben elismerik az aktivisták és más különböző érdekcsoportok már meglévő tudását, a szociális dizájn innovatív megközelítéseinek felhasználásával.

A Shaping The Future az Európai Unió Kreatív Európa programja által társfinanszírozott nemzetközi projekt, amelynek célja, hogy elősegítse vizuális művészek azon képességét, hogy a képzőművészeten, a designon és a kritikai gondolkodáson keresztül képzeljék el és alakítsák a jövőt.

A BALATORIUM a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektjeként szakmailag megalapozott módon hívja fel a figyelmet a térség ökológiai kihívásaira. Kulturális és művészeti projekteken keresztül kezdeményez párbeszédet a Balaton ökológiai rendszeréről és értékeiről. Elősegíti a tudományos intézmények és a kulturális szféra közötti hosszútávú együttműködéseket és ezeken keresztül nemzetközi dimenzióba helyezi a Balaton és térsége ökológiai kihívásait és az ezekre reflektáló művészeti-kulturális eseményeket.

Az Innovációs Központ tevékenységei között kiemelt szerep jut a tudásmenedzsment számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a szakterület fejlesztésére 2019. tavaszán pályázatot írt ki „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO” címmel.

Egyetemünk a 2021/2022 tanévben is részt vett a HSUP programban (XIA_HSUP_00018/2022), melynek a megvalósításához az Express Innovation Agency közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában 36 millió forint támogatásban részesült.

A Balaton Bútor Kft. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 498,63 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Okosiroda a jövő generációi számára” címmel benyújtott pályázatával.

Az általános és középiskolák számára készült HEAD program, a problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztésére alkalmas pedagógiai program. A program a projektalapú oktatás egy sajátos, – az innovációs ipar és design világából induló – módszertanát használja fel, amely a tervezői gondolkodás (design thinking) lépéseit adaptálja a tanítás-tanulás helyzeteire.

A projekt célja, hogy a műszaki és a gyakorlati készségeket kreatívan fejlesztve olyan értékeket, élményeket adjunk át az általános- és középiskolások és frissen érettségizettek számára, amelyek hatására hosszabb távon nőhet a körükben a felsőoktatás iránti érdeklődés, ezen belül is a matematika, természettudományok, műszaki és informatikai ismeretek valamint a design területén, kiemelten kezelve az autonóm (önvezető) autózáshoz kapcsolódó témákat.

Fenntartható átmenetek a demokratikus tervezésen keresztül

A CoDesign4Transitions egy négyéves doktori hálózatépítési projekt, melyben hét ország nyolc egyeteme vesz részt, és tizenhárom transzdiszciplináris doktorjelölt felvétele és képzése a feladatuk.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121