Új Nemzeti Kiválósági Program

Kapcsolat:
Gáspár Júlia

MOME ÚNKP koordinátor
Doktori Iskola koordinátor
+36 20/538 9888
unkp@mome.hu

A formanyomtatványok a megadott linkekről letölthetők (kategóriánként eltérhetnek!)

1. Pályázati adatlap

2. Kutatási terv

3. Fogadó egyetem szándéknyilatkozata

4. Pályázói nyilatkozat

2021. április 19. - pályázat meghirdetése
2021. május 20. - pályázat beadási határidő
2021. június 18. - 2021. július 9. - pályázatok értékelése
2021. augusztus 12. - döntés
2021. augusztus 25. - pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről
2021. október 11-18. - szerződéskötés

2021/22. évi ÚNKP pályázat    pályázat beadási határidő: 2021. május 20. 

Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A pályázat célja a mester képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

 

2021. március 11. | ÚNKP konferencia

Nyilvános online prezentációs napot tart a MOME Doktori Iskola az ÚNKP pályázata keretében az őszi szemeszterben megvalósított kutatásokról.

A prezentációs nap előadói Kávai Fanni (Animáció BA), Papp Zsófia (Divat- és textiltervezés MA), Szalay Bence (Divat- és textiltervezés MA), Cserba Anna (Formatervezés MA), Trapp Dominika (multimédia-művészet DLA program), Muskovics Gyula és Póczos Valéria (művészettudomány PhD program).

A szakmai bizottság tagjai:

Fehér Bori DLA, MOME IK Kreatív Fenntarthatósági HUB vezető kutatója
Harmati Hedvig DLA habil. egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
Kudász Gábor Arion DLA egyetemi docens, Média Intézet, Fotográfia MA szakvezető
Lévai Klára, Könyvtár igazgató
Veres Bálint PhD habil. egyetemi docens, Doktori Iskola DLA programvezető

Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) pályázati időszaka a 2020/2021-as akadémiai évre

  • Az 5 hónapos kutatási programok időtartama: 2020.09.01 - 2021.01.31.
  • A 7 hónapos kutatási programok időtartama: 2021.02.01 - 2021.08.31.
  • A 12 hónapos kutatási programok időtartama: 2020.09.01 - 2021.08.31.

A 2020/21. akadémiai év ÚNKP ösztöndíjasai