Aurum Futuri kutatási kiválósági díj

A pályázatra a MOME legalább kétéves munkaviszonnyal (tekintet nélkül a munkaidő - teljes vagy részmunkaidő - mértékére) vagy doktoranduszi jogviszonnyal rendelkező polgárai jelentkezhetnek az általuk egyénileg vagy csapatban végzett, három évnél nem régebbi, alap-, alkalmazott-, bölcsészeti-, design-, művészeti- és tudományos kutatással vagy kutatásokkal. 

A pályázatot önállóan kell benyújtani. Ha olyan kutatás is szerepel a pályázati anyagban, amit a pályázó csapatban végzett, akkor a kutatás többi résztvevőjétől származó támogató nyilatkozatot kell mellékelnie a pályázathoz.  

1.lépés

Pályázat benyújtási határidő: június 30. 

A pályázati időszak első hónapjában, minden év május 31-ig a pályázat iránt érdeklődők számára az egyetem szakmai konzultációs alkalmakat biztosít, amelyek információkkal, útmutatással támogatják a pályázási szándékot.  

2.lépés

A bizottság véleményezi a pályázati anyagokat és kiválaszt legalább három, legfeljebb hét pályázatot a második fordulóra.

3.lépés

A második fordulóban a pályázó prezentálja a pályázati anyagot a Bírálóbizottság tagjai előtt, majd egy közös megvitatás következik.

4.lépés

A bizottsági döntésről a pályázók minden év júliusának utolsó munkanapjáig kapnak értesítést. A díjat elnyerő pályázóval ezt követően kezdődik meg az egyeztetés a szeptemberi díjátadásról, az ehhez kapcsolódó kommunikációról. 

5.lépés

Az egyetem évente egy díjat oszt ki. Ennek átadására a szeptemberi tanévnyitón, ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjazott a meghirdetést követő tanévben az egyetem közössége számára bemutatja díjazott tevékenységét. 

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121