Innovációs Központ

Az oktatási tevékenység és a TechPark mellett a campus harmadik pillére egy, az újonnan kialakított MOME UP épületben helyet kapó Innovációs Központ, amely helyszíne lesz kutatási felületeknek, a kísérletezéseknek, illetve segíti, koordinálja a MOME társadalmi és gazdasági hasznosításhoz közvetlenül köthető tevékenységeit. A MOME UP-ban lel új otthonra a könyvtár, a Doktori Iskola is, és a különböző területeken, rövidebb-hosszabb távon aktív kutató közösségek is itt folytathatják elmélyült tevékenységüket. ldőszakos kezdeményezések, rezidens programok szereplői is itt találnak befogadó közegre, és itt szeretnénk az együttműködő piaci szereplők számára is állandó bázist kínálni. Ez a pillér épp azáltal válik izgalmassá, előremutatóvá, hogy a sokféleséget egy felületre hozza össze, és kapcsolódásokat ösztönöz közöttük.

Hírek