Aurum Futuri oktatási kiválósági díj

A díjra jogosultak a MOME munkaviszonnyal rendelkező oktatói (tekintet nélkül a munkaidő - teljes vagy részmunkaidő - mértékére), akik ebben a munkaviszonyban az utolsó négy szemeszterben legalább a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 26§ (1) szakaszában foglaltak szerint a munkakörükre vonatkozó óraszámban oktattak. 

A pályázati dokumentáció két részből áll. Az elsőt a jelölő dolgozza ki (önjelölés esetében a pályázó), a másodikat pályázó, aki a pályázat leadásának menetéről a jelölés beérkezése után e-mailben kap tájékoztatást.  

1.lépés

Jelölés: a MOME hallgatói (beleértve az alumnit), illetve aktuális oktatói (beleértve a külsős oktatókat is) közösségéből bárki tehet jelölést. Önjelölés lehetséges. 

2.lépés

Pályázat benyújtási határideje: 2023. június 30. 

A pályázati időszak első hónapjában, minden év május 30-ig a pályázat iránt érdeklődők számára az egyetem szakmai konzultációs alkalmakat biztosít, amelyek információkkal, útmutatással támogatják a jelölési és pályázási szándékot.  

3.lépés

A beérkezett pályázatokat egy öt fős szakmai bizottság értékeli, amelynek hivatalból tagja az Akadémia igazgatója, az Oktatásfejlesztési Bizottság vezetője, egy hallgatói delegált (HÖK), illetve egy külső oktatási szakértő, valamint a díjkiadás első évében a Minőségfejlesztési Bizottság vezetője, akinek helyébe a díj második évétől az előző év díjazottja lép. A bizottság elnöke az Akadémia igazgatója.  

4.lépés

A bizottsági döntésről a pályázók minden év júliusának utolsó munkanapjáig kapnak értesítést. A díjat elnyerő pályázóval ezt követően kezdődik meg az egyeztetés a szeptemberi díjátadásról, az ehhez kapcsolódó kommunikációról.  

5.lépés

Az egyetem évente egy díjat oszt ki. Ennek átadására a szeptemberi tanévnyitón, ünnepélyes keretek között kerül sor.  A díjazott a meghirdetést követő tanévben az oktatói közösség számára bemutatja tevékenységét, bevált és jól működő gyakorlatait, melyeket aztán lehetősége van nyílt órák keretén belül megosztani az érdeklődő kollégákkal. 

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121