Beck András PhD
egyetemi docens, témavezető
Designkultúra BA
egyetemi docens
Designelmélet MA
egyetemi docens
Doktori Iskola
témavezető

A MOME Elméleti Intézetének docense.

Fields of education
kortárs művészet és művészetelmélet
művészimázs
képregény

Biography

Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK magyar irodalom–történelem szakán végezte.
Az elméleti tárgyak tanításának számára az a tétje, hogy sikerül-e a művészetről való gondolkodás reklámfelületévé válnia? Érdekessé tudja-e tenni a tárgyat a hallgatóknak, ami annyit tesz, érdekeltté tenni őket a tárgyban? Az érdekeltté válás pedig annak felismerését jelenti, hogy a fogalmi- és a történeti gondolkodás olyan eszköz és készség, amely számukra is fontos. Ha ez sikerül, az elméleti oktatásnak nyert ügye van. 

Szakmai érdeklődését a művészeti és elméleti gondolkodás sémáira való rákérdezés irányítja, kérdéseit pedig sok esetben „laikus” feltevések inspirálják. Ezt a törekvést jelzik megjelent kötetei címei is: Nincs megoldás, mert nincs probléma, 1992; Hagyni a teóriát másra, 2000; Szakítópróba, 2015; Eljutni A-tól B-ig és vissza (2021).

Az, hogy ember ne zárja be magát egy szakterület - mégoly otthonos - falai közé, számára magának a szakmai tevékenységnek a része.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121