Beck András PhD
egyetemi docens
Designkultúra BA
egyetemi docens
Designelmélet MA
egyetemi docens

Biography

Az elméleti tárgyak tanításának számomra az a tétje, hogy sikerül-e a művészetről való gondolkodás reklámfelületévé válnia? Érdekessé tudja-e tenni a tárgyat a hallgatóknak, ami annyit tesz, érdekeltté tenni őket a tárgyban? Az érdekeltté válás pedig annak felismerését jelenti, hogy a fogalmi- és a történeti gondolkodás olyan eszköz és készség, amely számukra is fontos. Ha ez sikerül, az elméleti oktatásnak nyert ügye van. 

Szakmai érdeklődésemet a művészeti és elméleti gondolkodás sémáira való rákérdezés irányítja, kérdéseimet pedig sok esetben „laikus” feltevések inspirálják. Ezt a törekvést jelzik megjelent köteteim címei is: Nincs megoldás, mert nincs probléma, 1992; Hagyni a teóriát másra, 2000; Szakítópróba, 2015.

Az, hogy ember ne zárja be magát egy szakterület - mégoly otthonos - falai közé, számomra magának a szakmai tevékenységnek a része.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121