Berky Tamás
mesteroktató
Elméleti Intézet
Kultúramenedzsment
mesteroktató
Múzeumi menedzsment
mesteroktató
Design- és vizuálisművészet-tanár MA
mesteroktató

Berky Tamás pszichológusi és pszichológia tanári végzettségéhez köthető (önismerettel és mentálhigiénével kapcsolatos) tárgyakat oktat, főként tanárszakos hallgatóknak. Közel két évtizedes egyetemi pályafutása során előbb óraadóként, majd adjunktusi és mesteroktatói státuszban számos további szak munkájába is bekapcsolódott. Így oktatóként, szakdolgozati konzulensként, felvételi és diplomabizottsági tagként segíti a Design manager szak és a Design Intézet munkáját, valamint a Művészeti és a Kulturális manager szakirányú továbbképzést. Korábban a Művészettel nevelés képzésben és az Erasmus képzésben is részt vett, magyar és angol nyelven.

Fields of education
a lelki egészség megőrzésének és helyreállításának pszichológiai lehetőségei
személyiségpszichológia
fejlődéslélektan
konfliktuskezelés
teamalkotás, teamvezetés
Fields of research
pszichés zavarok megelőzése, felismerése és kezelése
konfliktuskezelés
tréningek

Biography

Gyakorló pszichológusi és egyetemi oktatói pályáját megelőzően két gazdasági diplomával (Budapesti Gazdasági Egyetem) az Opel Hungary regionális igazgatói pozícióját töltötte be. Az ELTE nappali tagozatán szerezte meg pszichológusi és pszichológia szakos tanári diplomáit, majd a Pécsi Tudományegyetemen a Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus diplomát. A Magyar Pszichológiai Társaság Kommunikációs Bizottságának elnöke volt 2011-2015-ig, tudományos és szakmai tevékenysége alapján az Európai Pszichológiai Társaságok Szövetsége (EFPA) által kibocsátott Európai Pszichológus Tanúsítvánnyal is rendelkezik. Képzései során a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Pszichoszomatikus Ambulanciáján, a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon és a Thalassa Házban szerzett klinikai pszichológiai gyakorlatot.
2003-ban kezdett tanítani a Budapesti Gazdasági Egyetemen, majd 6 évig a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi Intézetében és 2004 óta a MOME Elméleti Intézetében, főként a tanárképzésben oktat pszichológiai tárgyakat. Az egyetemi tevékenységei mellett 2004 óta pszichológiai magánrendelést is folytat. Szaknyelvvel bővített felsőfokú angol (komplex C1) és szaknyelvvel bővített középfokú spanyol komplex (B2) állami nyelvvizsgával rendelekezik.

Főbb előadások, publikációk, fordítások:
Berky T. (2015): A cyberbullying és megelőzésének lehetőségei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. EKF. Eger. 2015. május 28-30. Kivonatkötet: 20. old.
Illés A., Berky T. (2014): Tudós tanár művész tanár. Tudós tanárok – tanár tudósok. Konferencia a minőségi tanárképzésről. ELTE BTK. Budapest. 2014. november 10-11.
Berky T. (2011): A Magyar Pszichológiai Társaság kommunikációja. MPT Nyári Egyetem. ELTE PPK Pszichológiai Intézet. Budapest. 2011. szeptember 9.
Berky T. (2008): Szempontok a pszichológusválasztáshoz. Budapesti Pszichológus Napok (Pszinapszis). Budapest. 2008 április 18–20. Kivonatkötet: 81. old.
Berky T. (2007): Mikor és hogyan válasszunk pszichológust? Budapesti Corvinus Egyetem Pszihome előadássorozat. Budapest. 2007. november 13.
Fordítás: Carver, Charles S. – Scheier, Michael F. (2006): Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 17. fejezet
Berky T. (2006): Szorongásos zavarok pszichoterápiás kezelése. Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem, BTK, Pszichológiai Intézet. Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus képzés
Fordítás: V. Komlósi Annamária, Nagy János (szerk.)(2003): Énelméletek. Személyiség és egészség. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 3, 14. fejezet
Vass Z, Berky T. (2002): Mesterséges intelligencia a pszichodiagnosztikában. A Magyar Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése. Szeged. 2002 május 29–június 2. Kivonatkötet: 56. old.
Berky T. (2002): Rajzvizsgálat a tanácsadásban. Az ESPD: 2002 szakértői rendszer validitás vizsgálata. Szakdolgozat. ELTE BTK Pszichológiai intézet. Budapest
Ismeretterjesztő írások:
A Magyar Pszichológiai Társaság Pszichologia Online c. portáljának szerkesztője 2005-2015.
Kb. 70 ismeretterjesztő cikk és interjú (pl. HVG Pszichológia Magazin, Nők Lapja Psziché, ELLE Magazin, Marie Claire Magazin, Világgazdaság, Kossuth Rádió, Index, H.O.M.E. Magazin, Magyar Televízió stb.)

Achievements

Európai Pszichológiai Társaságok Szövetsége (EFPA)

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121