Fátyol Viola
egyetemi tanársegéd, témavezető
Fotográfia BA
egyetemi tanársegéd
Fotográfia MA
egyetemi tanársegéd
Photography MA angol nyelven
egyetemi tanársegéd
Doktori Iskola
témavezető

Fátyol Viola fotográfus, vizuális művész Debrecenben született, Budapesten él és dolgozik. Felsőoktatási tanulmányait az egri Eszterházy Károly Főiskolán kezdte, itt találkozott a fotóval mint művészeti médiummal. 2011-ben végzett a MOME fotográfia szakán, majd 2012-ben vizuális és környezetkultúra tanári diplomát szerzett. 2012 és 2015 között a Doktori Iskola hallgatója volt, jelenleg az iskola doktorjelöltje. 2012-től tanít a MOME-n, először az Elméleti Intézet óraadója volt vizuális és környezetkultúra tanár szakon, majd a Média Intézetben folytatta oktatói munkáját a fotó szakon, ahol azóta is tanít. Tanári pályája és művészeti munkássága egyaránt fontos számára, a kettőt nem is igazán tudja elképzelni egymás nélkül.

Fields of education
fotográfia
vizuális kommunikáció
fotóelméleti, fotótörténeti és alkotásmódszertani ismeretek

Biography

Művészeti tevékenysége a konceptuális fotográfia területét érinti, munkái elsősorban projektalapúak. Képalkotói módszerei között egyaránt megjelenik a megrendezett és a dokumentarizmus felől közelítő fotó, emellett pályája kezdete óta foglalkoztatják a fotográfia és más művészeti műfajok – mint a land art, a performance vagy részvételi művészet – határterületei is.
Munkáinak kiindulási pontja valamilyen személyes élmény, emlék, saját életesemény. A személyesség zárt köreit azonban kinyitja, és az azokban megjelenő univerzális kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Így jelenik meg munkáiban többek között a családi kapcsolatok elemzése, az öregedés tematikája vagy a szülés és az anyaság feldolgozása.
Pályája eleje óta aktívan kiállító művész, Pécsi József fotóművészeti és Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjas, 2016-ban Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat kapott. 2017-ben a Budapest Portfolio Review „Best Portfolio Award”-jának nyertese. Két gyermek édesanyja.

Awards, recognition

Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj, 2016

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj, 2017, 2018, 2019

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121