Kapitány Ágnes DSc
egyetemi tanár, professor emerita, témavezető
Elméleti Intézet
professor emerita
Designkultúra BA
egyetemi tanár
Doktori Iskola
témavezető

MOME Széchenyi-díjas professor emerita, TK SZI professor emerita. 2000 óta tanít a MOME-n. Részt vett a design- és művészetelmélet szak, a design- és művészetmenedzsment szak, valamint a MOME Doktori Iskola (PhD) akkreditációjában. Részt vesz a designkultúra BA szak oktatói munkájában, és a kutatási területéhez kapcsolódó különböző kurzusokat (szimbolizáció, társadalomelmélet, szocioszemiotika, kulturális antropológia, világképkutatás) hirdetett meg. Fontosnak tartja doktoranduszai/doktorandái mentorálását, doktori kutatásaik támogatását.

Fields of education
a design és a művészet kulturális antropológiai vonatkozásai
beszélő házak
a tradíció és a modernitás paradigmaváltásai
tárgyszimbolika
a vizuális kultúra világképe
Fields of research
szimbolizáció
társadalomelmélet
saját társadalom antropológiája
vizuális antropológia
világképkutatás

Biography

Az ELTE BTK-n szerzett diploma után 1984-ben kapta meg a kandidátusi, majd 2004-ben az MTA doktora fokozatot. Kapitány Gáborral együtt harmincnál is több könyv, valamint több mint 300 cikk és tanulmány szerzője, a magyaron kívül angol, német, francia nyelven publikálva. Több mint 40 éve vesz részt a felsőoktatásban. Alapító tagja és vezetőségi tagja több tudományos társaságnak (MAKAT, MSZT). Tagja az MTA Szociológiai Tudományos Bizottságának.

Díjak, elismerések: 
2016-ban tudományos életművéért megkapta a Széchenyi-díjat, 2022-ben pedig a Kopp–Skrabski-díjat.

Néhány fontosabb monográfiája:
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A szimbolizáció. Hogyan cselekszünk szimbólumokkal? 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A szellemi termelési mód. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Symbolic elements of Everyday Culture. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A mindennapi élet jelrendszereiről. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón – és utána. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Túlélési stratégiák. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Beszélő házak. 
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A mindennapi élet magyarság-szimbólumai (megjelenés alatt).

Awards, recognition

Széchenyi-díj, 2016

Kopp–Skrabski-díj, 2022

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121