Keszeg Anna PhD habil
MA szakfelelős, habilitált egyetemi docens, témavezető
Designkultúra BA
habilitált egyetemi docens
Design- és művészetmenedzsment MA
MA szakfelelős
Art and Design Management MA angol nyelven
MA szakfelelős
Doktori Iskola
témavezető

2022 óta taníti a MOME-n. Kultúratudományi és kommunikációtudományi oktatási tapasztalattal, a párizsi École Normale Supérieure alumnájaként a vizuális kultúra és a kreatívipar kortárs folyamatai foglalkoztatják. Fontos számára a közösség, a menedzser hallgatók integrálása a tervezői közösségekbe.

Biography

Kultúratudományi, filozófiai és történészi végzettségeit kombinálva a kortárs vizuális kultúra mikro- és makrotrendjei foglalkoztatják. E területek keresztmetszetében talált rá szűkebb kutatási területére, a divat és öltözködéskultúra jelenségére, mely legszenzitívebb leképezése a kortárs világ történéseinek. Divat és közösségi média, film, sorozatkultúra viszonyairól szól 2022-ben megjelent könyve, Divat-újratervezés. A kortárs divat médiaműködései. Franciaországi tanulmányainak meghatározó szerepe volt kulturális tájékozódásában. Kommunikáció- és médiatudományi tanszékeken szerzett oktatási tapasztalata a menedzserszemlélet kialakítását segítette elő.

Professional works

Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives

Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat

Publications

Publication title
Párizs-rekonstrukciók
Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok
A holdbéli völgy képzelete
A divatmédiumok és az iparági folyamatok
Divat-újratervezés. A kortárs divat médiaműködései
From Remade Drama to Original Crime–HBO Europe's Original Television Productions
Studies on Challenges and Practices of Contemporary Fashion
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121