Moholy-Nagy University of Art and Design

Habilitáció

Eljárás menete
Dokumentumok
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen a következő tudományágakban és művészeti ágakban van lehetőség habilitációs címet szerezni: Iparművészet, Multimédia-művészet, Építőművészet, Művészettudomány.

Eljárás menete

1.lépés

A habilitációs eljárás megindítása, a kérelem benyújtása az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanácshoz (EHDT). Az eljárás megindításának előfeltételeit, a kérelem leadásának módját és a csatolandó dokumentumokat a Habilitációs Szabályzat tartalmazza. A kérelem a Doktori Iskola irodájában folyamatosan beadható, az eljárás teljes időtartama kb. egy év. A habilitációs pályázatot formailag a Doktori Iroda ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér.

2.lépés

Zárt szakasz: Az EHDT soron következő ülésén kijelöli a habitusvizsgáló bizottság tagjait. A bírálóbizottság külön alkalommal, zárt ülésen bírálja el a benyújtott pályázatot. A háromtagú bizottság pontozással értékel és szövegesen indokol, pozitív javaslat esetén javaslatot tesz a nyilvános előadás témájára.

3.lépés

Az EHDT aktuálisan következő ülésén tárgyalja a bírálóbizottság javaslatát és dönt a nyilvános szakasz megindításáról vagy az eljárás lezárásáról. A döntésről a Doktori Iskola határozatban értesíti a kérelmezőt.

4.lépés

Nyilvános szakasz: az EHDT által kinevezett bírálóbizottság tagjaival és a jelölttel egyeztetve a Doktori Iroda megszervezi a habilitációs előadások eseményét. A nyilvános esemény első része a Szakmai kollokvium (45 percben), ezt követi elegendő pontszám (30-ból legalább 20) elérése után a Habilitációs előadás a választott téma alapján (45 perc), majd ennek angol nyelvű összefoglalója (15 perc). Minden szakasz után kérdezhet a bizottság és a közönség. Az esemény zárása után a bizottság zárt körben pontoz és értékel, majd az eredményt kihirdeti. A bizottsági vélemény javaslat az EHDT felé.

5.lépés

Az EHDT következő ülésén dönt a habilitációs cím odaítéléséről. A pályázó megkapja a döntésről szóló határozatot.

6.lépés

Az Egyetem ünnepélyes keretek között, címátadó ünnepségen adja át a habilitációs oklevelet.

Dokumentumok

Name of document
Habilitációs Szabályzat 2019
Habilitációs szabályzat 2023
Kérelem nyomtatvány habilitációs eljárás elindításához
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121