Moholy-Nagy University of Art and Design

Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése

Digitális infrastruktúra
Nemzetköziesítés
Dokumentumok
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem célja, hogy hozzájáruljon az innováció vezérelt magyar nemzetgazdaság létrejöttéhez.

A modellváltás által lehetővé tett, 2020. augusztus 1-ével útjára indított szervezeti megújulás eddig elért eredményeire alapozva jelen projekt a működés hatékonyságát fogja javítani, elsősorban a digitális eszközpark-, a gyakorlati képzések infrastruktúrája- és a digitális kompetenciák fejlesztése és a képzési tartalmak megújítása révén, másrészt megvalósulnak a nemzetközi szerepvállalások erősítéséhez szükséges szolgáltatás-fejlesztések is.

Digitális infrastruktúra

A MOME digitális infrastruktúrájának fejlesztése technikai- és rendszerfejlesztések megvalósítását jelenti, amelyek támogatják a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatást is. Ehhez kapcsolódóan mind a hallgatók, mind a dolgozók digitális készségfejlesztése is zajlik majd, illetve M2M kommunikációs szolgáltatás fejlesztések megvalósítása, valamint a gyakorlati képzést szolgáló tudásbázisok és tartalmak bővítése, könyvtárfejlesztés. 

A MOME képzéseinek és a kapcsolódó képzési tartalmainak fejlesztésében alapelv a gyakorlatorientált, modern és munkaerőpiachoz illeszkedő innováció megvalósítása, melyhez kapcsolódik majd a gyakorlati képzések belső gyakorlóhelyeinek eszköz-fejlesztése, kulcskompetenciák, transzverzális készségek és nyelvi készségek fejlesztése. 

Nemzetköziesítés

Az intézmény nemzetköziesítési és nemzetközi kapacitásfejlesztési tevékenységeinek fejlesztése is megtörténik a projekt keretében: sor kerül az új angol nyelvű mesterszakok kifejlesztésére, akkreditálására és a képzések megindítására. Megtörténik a nemzetközi képzések, mobilitási ablakok kidolgozása, tantervbe illesztése, Joint degree/double degree/study abroad programok megvalósítása történik, a nemzetközi szerepvállaláshoz szükséges kapacitások bővítése és fejlesztése, a képzési feladatokat megvalósító oktatói hálózat és a képzéseket támogató nemzetközi hallgatói szolgáltatások kialakítása. 

Összességében tehát ennek a komplex fejlesztési tervnek a megvalósításával a MOME célja, hogy Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének a „Magasan képzett, versenyképes munkaerő című” B komponensének 1. beruházásához kapcsolódóan az intézményi infrastruktúra javításával, a képzési funkciók erősítésével lehetővé váljon az Egyetem aktív és hatékony szerepvállalása a nemzetgazdasági kilábalás és az új, innováció-vezérelt gazdasági növekedési pálya elérésének támogatása kapcsán. A célkitűzés fontos eleme, hogy az intézmény ne csak az egyetemi polgárokat szolgálja ki a jövőben, hanem a helyi gazdaság és az intézmény innovációs ökoszisztémájának szereplőit, azok munkavállalóit is, illetve a nemzetközi szerepvállalások fokozásával Közép-Európai szinten is meghatározó képzési és kutatási központja legyen a kreatív iparnak.

A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítási időszaka 2022. július 1-től 2026. április 30-ig tart, költségvetése 2 174 903 394 forint.

Dokumentumok

Name of document
MOME RRF sajtóközlemény 2022.10.29.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121