Moholy-Nagy University of Art and Design

Új Nemzeti Kiválóság Program

A programról
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa.

Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A projekt a kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és innováció területén nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének kibontakozását.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2022/2023 tanévben a MOME-n 15 hallgató tudományos kutatását és alkotói munkáját támogatjuk. A 2022-3.1.2-ÚNKP-2022-00013 azonosító számú Ösztöndíjprogram megvalósításához az NKFI Alap összesen 18 620 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A programról

Ütemezés, pályázati kiírás, szakmai értékelő bizottság, ösztöndíjasaink
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121