Alapozás

Az alapozó modul két kurzusának célja, hogy az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat bevezesse az egyetemi oktatás világába, felkészítse őket a szak minél sikeresebb elvégzésére. A hallgatók megismerik az elméleti munkához nélkülözhetetlen intézményeket, eszközöket és segédanyagokat, valamint a kutatás, az írás és a prezentáció legalapvetőbb módszereit. Egyéni és csoportos feladatok során elsajátítják a tudományos kutatás és publikáció alap technikáit, megtanulják a munkájukhoz szükséges források lokalizálását és kritikai kezelését. A modul hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy a szak elvégzése után önállóan, tájékozódjanak kutatási területükön, megalapozott szakmai tudás alapján, a korszerű tudományos módszereknek és elvárásoknak megfelelően valósítsák meg feladataikat.

Subjects:

Proszeminárium

Tudományos írás

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121