Általános Elméleti Stúdiumok (Alapkézés)

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői alapszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteket nyújtó tantárgyakat. A kötelező alapozó tárgyak elvégzése után a hallgatók félévente állíthatják össze egyéni tanrendjüket az alábbi tanulmányi területek választékából: Társadalmi és Pszichológiai stúdiumok, Kortárs kulturális és filozófiai stúdiumok, Történeti stúdiumok, illetve szakmai autonómiafejlesztéshez-, speciális elméleti ismeretekhez kapcsolódó tárgyak. Az elméleti oktatás alapvető célja – a tényszerű ismeretek közlésén túl –, hogy fejlessze a hallgatók kritikai gondolkodását, elemző-értelmező képességét, segítse őket gondolataik írásban és szóban való kifejtésében. A társadalomtudományi, filozófiai és történeti tárgyak is a művészet és a design jelenségeiből indulnak ki, és kiscsoportos interaktív foglalkozásokkal közelítenek a szakokon folyó kreatív munkához.

Subjects:

Szakmai autonómiafejlesztés I.

Szakmai autonómiafejlesztés II.

Szakmai autonómiafejlesztés III.

Történeti stúdiumok

Kortárs kulturális és filozófiai stúdiumok

Társadalmi és pszichológiai stúdiumok

Speciális elméleti ismeretek

Kommunikációs és prezentációs tréning

Interdiszciplináris tervezés

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121