Általános Elméleti Stúdiumok (Mesterképzés)

Az Elméleti Stúdiumok az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteket adják át. A Komplex bevezetés tantárgy elvégzése után a hallgatók félévente állíthatják össze tanrendjüket az Elméleti Intézet elméleti bázisú projektfejlesztési kurzusainak, előadásainak és olvasószemináriumainak széles kínálatából. A hallgatók a második évben szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning során készülnek fel a sikeres diplomázásra. Az elméleti oktatás alapvető célja – a tényszerű ismeretek közlésén túl –, hogy fejlessze a hallgatók kritikai gondolkodását, elemző-értelmező képességét, segítse őket a szakmai problémák interdiszciplináris megközelítésében, valamint abban, hogy gondolataikat írásban és szóban egyaránt meg tudják fogalmazni.

Subjects:

Komplex bevezetés

Elméleti bázisú projektfejlesztés

Elméleti előadás és olvasószeminárium

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning

Integrált elméleti/ gyakorlati kutatás és tervezés

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121