Általános Elméleti Stúdiumok (Mesterképzés)

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteket nyújtó tantárgyakat. A Komplex bevezetés tantárgy elvégzése után a hallgatók félévente állíthatják össze tanrendjüket az Elméleti Intézet által kínált Elméleti bázisú projektfejlesztési kurzusok, Elméleti előadások és olvasószemináriumok széles kínálatából. Ezen túl, a hallgatók a képzés második évében Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning során készülnek fel a sikeres diplomázásra. Az elméleti oktatás alapvető célja – a tényszerű ismeretek közlésén túl –, hogy fejlessze a hallgatók kritikai gondolkodását, elemző-értelmező képességét, segítse őket gondolataik írásban és szóban való kifejtésében, a szakmai problémák interdiszciplináris megközelítésében.

Subjects:

Komplex bevezetés

Elméleti bázisú projektfejlesztés

Elméleti előadás és olvasószeminárium

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning

Integrált elméleti/ gyakorlati kutatás és tervezés

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121