Egyéni projekt- és kompetenciafejlesztés

A modul minden félévben a hallgatók személyes fejlődését támogatja. A különböző időtartamú és intenzitású kurzusok, tréningek, workshopok fókuszában a tervezői munkához nélkülözhetetlen készségek felmérése és fejlesztése áll. A kommunikációs és prezentációs készségek, a vita és konzultációs kultúra erősítése olyan feladatokon keresztül zajlik, amelyek szervesen kapcsolódnak az adott szemeszter tervezési és szakmai feladataihoz. A modul elősegíti a visszajelzés adás és fogadás képességének fejlesztését személyes és közösségi szinten egyaránt. Kiemelt szerepet kap a képzésben a hallgató szakmai önismeretének erősítése, karrierjük tudatos tervezésének támogatása, rezilienciájuk növelése.

Subjects:

Personal project and skill development 1.

Personal project and skill development 2.

Personal project and skill development 3.

Personal project and skill development 4.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121