Elmélet

Az elméleti modul célja a különféle kultúratudományok elmélettörténetének ismerete. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek az alapvető filozófiai problémákkal és elméletekkel, a művészet filozófiai megközelítéséhez szükséges legfontosabb fogalmakkal, érvekkel és teóriákkal, a designelmélet legalapvetőbb fogalmaival és legfontosabb kutatási területeivel, illetve a műkritika/designkritika műfaji sajátosságaival, eszme- és művészettörténeti, illetve művészetfilozófiai alapjaival, jellemző szempontrendszereivel, a kritikai gondolkodás ismérveivel. A hallgatók a 4. félév végén az elméleti kurzusok anyagából szigorlatot tesznek.

Subjects:

Bevezetés a filozófiába

Művészetfilozófia

Bevezetés a designelméletbe

Kritika: képzőművészet és design

Elméleti modul kötelezően választandó tárgy

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121