Kurzushét (Mesterképzés)

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló kurzusok szervezésével. A különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén a Kurzushét az intenzív tanulás generálását és a féléves tanulási folyamat rutinjaiból történő kizökkentést segíti. Különböző szakterületek és évfolyamok eltérő kompetenciáit és egymást erősítő hatását demonstrálja a tudáshorizont szélesítésével olykor a komfortzónán kívül. Az egy tanév során kétszer megrendezett Kurzushét több napon át tartó szakmai esemény. A kurzushéten a hallgatói létszám figyelembevételével 15-30 workshop és jónéhány elméleti előadássorozat, szeminárium kerül meghirdetésre. A kurzushét programjaira történő jelentkezés minden hallgató számára nyitott.

Subjects:

Kurzusheti kurzus 1-2.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121