Kutatás

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során megismerteti a hallgatókat egy-egy tervezési terület sajátos szemléletmódjával, eredményeivel és problémáival. Másfelől önálló kutatómunkát vár el a hallgatóktól a tervezési terület egy konkrét művével vagy problémájával kapcsolatban. A hallgatók kutatási eredményeiket a kurzus végén nyilvánosan prezentálják, illetve önálló tanulmány formájában is rögzítik. Az egyes félévek során a hallgatók megismerkednek az építészet, a tárgytervezés és a képalkotás eredményeivel, műfajaival és elméleti kérdéseivel.

Subjects:

Speciális kutatás: tér

Speciális kutatás: tárgy

Speciális kutatás: kép

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121