Okos mobilitás

A modul a Smart Mobility specializáció tervezési projektjeit foglalja magába, amelyek olyan megoldásokkal foglalkoznak, amik felelős választ adnak a jövő mobilitási kihívásaira valamilyen jármű vagy közlekedési rendszer megtervezésével. A kis létszámú, diverz hallgatói csoportok változatos tervezési feladataik során a jövő kihívásain dolgozhatnak piaci partnerek közreműködése mellett, így valódi szaktudásra épülő, kísérletező, kritikus, kreatív attitűdöt sajátítanak el. Az első félév fókuszába a fenntartható mobilitás és annak társadalmi aspektusai, a második szemeszterébe a stratégiai gondolkodás és rendszertervezés módszerei kerülnek, míg a harmadik félév a körkörös mobilitás kérdéskörére koncentrál. Ezen koncepciók mentén sajátíthatnak el a hallgatók különböző kutatásmódszertani eszközöket, a mobilitás-design iparági sztenderdeknek megfelelő vizuális kommunikációt, ismerhetik meg a stratégiai és üzleti gondolkodás modelljeit, valamint bővíthetik a környezeti fenntarthatóságot támogató design eszköztárukat.

Subjects:

Smart Mobility Project 1.

Smart Mobility Project 2.

Smart Mobility Project 3.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121