Moholy-Nagy University of Art and Design
A Moholy-Nagy-díj története
A díjtárgy
Díjazottak
Moholy-Nagy László a modernizmus szellemében kiállt a művészet társadalomalakító szerepe és a technológiai újításokkal való összefonódása mellett. Az ipari anyagokhoz való vonzódása, a mozgás-, illetve fénytechnika terén született radikális újításai éppúgy fontos részei az életműnek, mint az a különös módszertani megközelítés, mellyel a szakmák közötti átjárhatóságra és az egyes alkotóterületek összekapcsolására törekedett.

Kísérletező kedve, a technikai újítások iránti nyitottsága, az elmélet és gyakorlat egységének megteremtéséért folytatott munkája és mindenekfelett álló humanizmusa a mai napig inspirálnak minket. Nevének viselésével az egyetem kifejezi Moholy-Nagy oktatási, művészeti alapvetéseivel való azonosulását, és azt a célkitűzést, hogy örökségét hazai és nemzetközi szinten egyaránt megőrizzük. E vállalás részeként született a Moholy-Nagy-díj is.

A Moholy-Nagy-díjjal a MOME olyan személyiségeket kíván elismerni, akiknek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 141 éves fennállása óta legfőbb értéke a világra nyitott szemlélet. Sok évtizede meghatározó szerepet vállal a magyarországi designélet alakításában, és megkerülhetetlen intézménye a hazai alkotói, tervezői kultúrának. A díjjal nem csak megbecsülésünket fejezzük ki, de megerősítjük az összetartozást a MOME közössége és a díjazott között.

A Moholy-Nagy-díj története

Egyetemünk legfőbb értéke a világra nyitott szemlélet, amelyben egyaránt helyet kap a hagyomány tisztelete, és az innováció, 2006-ban vette fel a világhírű, magyar származású fotográfus, formatervező és tanár, Moholy-Nagy László nevét. Ekkor döntöttünk a Moholy-Nagy Díj létrehozásáról is, mellyel olyan személyiségek munkáját, életművét kívánjuk elismerni, akiknek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez.

Moholy-Nagy értékeinek, filozófiájának nagykövetei vagyunk. A Bauhaus egyik legmeghatározóbb tanár egyénisége olyan gondolatokat, ideákat fogalmazott meg, amelyek ma is érvényesek. Az ő szemléletét, világlátását kívánjuk továbbadni, nem csak hallgatóinknak, de a hazai, nemzetközi művészeti és tudományos élet számára is, hogy szellemiségét mintaként állítsuk a jövő generációi elé.

Az aktuális díjazott személyéről minden évben a Rektor elnökségével ad hoc kinevezett kuratórium dönt.

A díjtárgy

Minden év őszén átadjuk  az emblematikus Moholy-Nagy-díjat, amelynek díjtárgya 2021-ben, tizenöt éves évfordulónk alkalmával megújult. Az új díjat Ádám Krisztián, Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész, a MOME Design Intézet oktatója tervezte. Harmóniában az egyetem fejlődésével, kiteljesedésével, a díj egyszerre törekszik a névadó Moholy-Nagy filozófiájának tárgyi manifesztációja és annak az állandó változásnak a leképezésére, amelyet megélünk.  

2006 és 2019 között tizennégy alkalommal adtuk át a Péter Vladimir fémműves formatervező, a MOME Design Intézet Tárgyalkotó Tanszékének professzor emeritusa tervezte tárgyat, amellyel egyetemünk a kreativitás, a szellemi és művészi innováció jelentőségét kívánta hangsúlyozni. 

Díjazottak

Egyetemünk 2006-ban vette fel a világhírű, magyar származású fotográfus, formatervező, művész Moholy-Nagy László nevét, hogy szellemiségét és világra nyitott szemléletét mintaként állítsa a jövő generációi elé. Ekkor hozott döntést a MOME közössége arról, hogy az egyetem háromtagú kuratóriuma évente egy olyan személyiségnek adományoz Moholy-Nagy-díjat, akinek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez.

2006 | Hattula Moholy-Nagy

művészettörténész, művészeti író

2007 | Gergely István

építész, belsőépítész

2007 | Stefan Lengyel

formatervező

2008 | Rubik Ernő

Kossuth-díjas építész, formatervező

2009 | Hannes Böhringer

művészetfilozófus 

2010 | Földes Imre

zenetörténész

2011 | Kálmán Tibor

grafikus, tervező

2012 | Dieter Rams

ipari formatervező, tervező

2013 | Gőz László

harsonaművész, zenetanár

2014 | Kovalik Balázs

operarendező 

2015 | Frenák Pál

koreográfus, táncművész

2016 | Nádasdy Ádám

nyelvész, költő, műfordító, esszéista

2017 | Passuth Krisztina

művészettörténész

2018 | Barabási Albert-László

hálózatkutató, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

2019 | Karole P.B. Vail

kurátor, író, a  velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója 

2020 | Csomay Zsófia és posztumusz Reimholz Péter

érdemes művész, címzetes egyetemi tanár

2022 I Botár Olivér

művészettörténész, kurátor

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121