Moholy-Nagy University of Art and Design

Az adatvezérelt narratívák design terének feltárása

Project overview
Year of project
2023
Az adatok mindenhol jelen vannak és ezek értelmezése egyre fontosabbá válik. Ebben a kutatásban a hangsúly azon van, hogy miként vonjunk be a laikusokat a data storytelling (adat-történetmesélés) tervezési folyamatba. A kutatás célja új data storytelling design eszközök létrehozása, miközben feltárjuk a különböző data storytelling stratégiák hatások megértésének és tapasztalatainak értékelési módjait is.
Egy olyan világban, ahol az adatok mindenhol jelen vannak, szükségszerűvé vált, hogy jelentést alkossunk belőlük. A kutatás két fő kérdésre kíván választ adni: hogyan vonhatóak be a laikusok a data storytelling folyamatába, és milyen hatásai vannak a különböző data storytelling technikáknak a végfelhasználókra? Célunk, hogy megkönnyítsük a design folyamatot fizikai és digitális eszközök tervezésével, amelyek szintetizálják az data storytelling a szakirodalomban már közzétett technikáit. Ezen tervezési eszközök célja az elméleti tudás és a gyakorlat közötti szakadék áthidalása.
A data storytelling termékek design eszközeinek létrehozása mellett a kutatás célja az adatvezérelt történetek felhasználói élményének megértése és értékelése, az érzéki, érzelmi és hedonikus szempontokra összpontosítva. A különböző data storytelling stratégiák előnyeinek és hátrányainak megértése segítheti a tervezőket és az adatvizualizációs szakembereket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amikor érdekes adatvizualizációkat hoznak létre különböző befogadók számára.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121