Moholy-Nagy University of Art and Design

Business to Design

Project overview
Year of project
2022
Az egyetem oktatásfejlesztési stratégiájának célkitűzése, hogy a következő években a 21. század kihívásaira reflektáló egyedi képzési módszertant alkosson meg. Ennek egyik első mérföldköve egy a kifejezetten a design és művészeti hallgatók igényeire szabott, üzleti készségek fejlesztésére szolgáló oktatási modul létrehozása. Ez a Business to Design képzési program.
A MOME Business to Design programja, egy a régióban egyedülálló oktatási modul, amely a design és művészeti hallgatóknak szolgáltat naprakész, gyakorlati tudást a vállalkozásfejlesztésről, annak érdekében, hogy a jövőben megnövekedjen az innovatív és kreatív magyar vállalkozások száma, és csökkenjen a tanulmányaikat befejező pályaelhagyók száma. A program missziója, hogy a hallgatók bátran merjenek vállalkozni és valós jövőképként éljen a fejükben a saját vállalkozás alapításának gondolata. A modul egyetemünk minden BA hallgatójának tantervében a szakmai és elméleti tárgyak mellett, kötelezően elvégzendő három féléves egységként szerepel 2022-től.
Nem csak kreatív vállalkozókat nevelünk, hanem abban bízunk, hogy a tervezői készségeket kiegészítő vállalkozói attitűd, bármilyen karrierpályán versenyelőnyhöz juttatja a nálunk végzett diplomásokat. A három félév során, a hallgatók többek között a vállalkozás tervezési és működtetési alapismeretek, kreatív piackutatási módszerek, innovációs módszertanok, fenntarthatósági célok mellett mentoroktatók által vezetett feladatokon keresztül fedezhetik fel a számukra legmegfelőbb karrierutakat, szakjukhoz kapcsolódó vállalkozói attitűdöket egyéni és csoportos munkában.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121