Moholy-Nagy University of Art and Design

Játéktevékenység vizsgálata az oktatást segítő játékeszközök használata során

Project overview
Student name
Kiss-Gergely Renáta
Mentor
Bényei Judit
Programme
Design- és vizuálisművészet-tanár MA
Degree level
MA
Department
Elméleti Intézet
Year of project
2022
Dolgozatom a gyermekfejlődés támogatásának tükrében vizsgálja a játék jelenkori oktatásban betöltött szerepét.
Kutatási kérdéseim a játék miértjére, oktatásban betöltött funkciójára, tantárgyakban való megjelenésére keresik a választ. Célom a játéknak, mint pedagógiai módszer és eszköz lehetőségeinek és előnyeinek feltárása az általános iskolai korosztályt célozva.
A munkám során kitérek a játéknak a gyermek fejlődésében betöltött szerepére, egyes korok játékfelfogására, egyes nevelési-oktatási szerepet biztosító játékeszközök jellemzőire, és arra, hogy a játék miként válhat az iskolai nevelés egyik fontos pedagógiai eszközévé.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121