Moholy-Nagy University of Art and Design

Klasszikus bútorok – új felhasználói igények

Kisasztal együttes nappaliba és társasági térbe
Project overview
Student name
Horváth Ákos
Mentor
Kerékgyártó András
Programme
Formatervező művész MA
Degree level
MA
Department
Design Intézet
Year of project
2022
Asztal együttes tervezése, ahol a modern eszközzé vált dekorációs funkciót kombinálom tároló funkcióval, lábtartó funkcióval és társasági alkalmakat kielégítő funkcióval.
Asztal együttes tervezése, ahol a modern eszközzé vált dekorációs funkciót kombinálom tároló funkcióval, lábtartó funkcióval és társasági alkalmakat kielégítő funkcióval. A funkciók kombinálását az asztalegyüttes különböző alakzatba rendezésével érem el. Az asztal együttest családok nappalijába, valamint a célközösséget kibővítve irodák, szállodák, illetve közületi terek előterébe tervezem.
A térben elhelyezett tárgyak amellett, hogy ellátják a rendeltetésüket, beépülnek a társadalmi és kulturális környezetünkbe, ezzel annak szerves részévé és megformálójává válnak. Így tervezőként és felhasználóként egyaránt formáljuk a környezetünket, a tárgyakon keresztül információkat közlünk, jeleket készítünk, emellett saját szubjektumunk is megjelenik bennük. A termékek maguk nem beszélnek, de projekciós felületeket kínálnak a jelentés számára. Ez megkívánja az értelmezést. Fontos feltárni és megvizsgálni a tervező által alkotott tárgyak látható és nem látható jelentéstartalmát, figyelembe véve a produktumok jelentését, az anyagi és minőségi, valamint ergonómiai tulajdonságokat, a terméktől várt működést, az esztétikát, a kulturális sajátosságokat és a tárgy által közvetített emóciókat. Szakdolgozatom megírásával arra vállalkozom, hogy a klasszikus berendezési tárgyak lakótérben betöltött eredetét és szerepét vizsgálom a történelmi-kulturális háttér feltárásával és elemzésével. A kutatómunkám során többek közt arra keresem a választ, hogy az általam vizsgált bútortípusok eredeti tervezett funkciójukhoz képest milyen szerepet kapnak egy mai lakótérben. Feltételezésem szerint a klasszikus berendezési tárgyak lakótérben betöltött tervezett funkciójuk mára több esetben csak részben látja el eredeti szerepét. Az eredeti funkciók a társadalmi változásokkal korrelálva részben átalakultak, igazodva a folyamatosan változó felhasználói és kulturális igényekhez, életminőségekhez, ami összefüggésbe hozható a lakóterek használatának és az életmódnak a változásával.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121