Moholy-Nagy University of Art and Design

Városi placemaking a biztonságos iskolazónákért

Kutatási fázisok
Kapcsolódó anyagok
Partners
Project overview
A folyamatban lévő kutatás célja annak feltárása, hogy a szociális design hogyan segítheti elő a gyermekek fizikai és mentális biztonságát a közterületek inkluzivitása és a mobilitási formák tekintetében a placemaking eszközein keresztül. A kutatás a MOME Social Design Hub vezetésével, Budapest VII. kerületének Önkormányzatával, a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) és az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézetével együttműködésben zajlik, azzal a céllal, hogy a gyerekek (10-13 éves korosztály) tömegközlekedéssel, mikro- és aktív mobilitással kapcsolatos igényeit vizsgálja, különösen összpontosítva az iskolájuk körüli közterületek használatára és lehetőségeire.
A városi placemaking kutatást 2022-ben kezdeményezte egyetemünk Social Design Hubja. A projekt indulásakor a fő kutatási kérdés az volt, hogy a szociális design hogyan segítheti elő a gyermekek fizikai és mentális láthatóságát és biztonságát a közterek és mobilitási formátumok inkluzivitását illetően a placemaking segítségével, a forgalom mérséklésére innovatív kutatás és ko-kreáción alapuló tervezési fejlesztési folyamat révén. A módszertani fejlesztés és a kezdeti kutatási szakasz során a projekt különböző designkutatási eszközöket alkalmazott, mint például irodalmi és jó gyakorlatok áttekintése, megfigyelés és sűrű leírás, kérdőívek, szakértői és érintettekkel készített interjúk és fotózások, négy előre kiválasztott, Budapest belvárosában található iskolára összpontosítva. A célcsoport igényeinek kibontakoztatása érdekében a szociális design módszertani eszközeinek felhasználásával több workshopot tartottunk az iskolákban. Az összegyűjtött adatok alapján egy jól adaptálható kísérleti prototípust hoztunk létre egy, Budapest belvárosában található iskola előtt. A prototípus megfigyelése olyan módszereket foglal magában, mint a célcsoport körében végzett narratív hatásvizsgálat vagy olyan kvantitatív módszereket is, mint a sebességmérés.
Az esettanulmány során kiemelt témák, mint a közösségi gyermekvédelem, a közterületi tudatosság, vagy a liminális terek megvitatása lehetőséget nyújt az adaptálásra és a paradigmaváltásra Budapest kontextusában, és potenciális jelentőséggel bír a közép-kelet-európai régió más nagyvárosaiban is. Az első projekt eredményeinek összegyűjtése és elemzése után az együttműködés 2023 őszén egy új helyszínre összpontosító második fázist kezdett. A módszertan a korábbi alapra épít és számításba veszi a visszajelzéseken és a tanulságokon alapuló változtatásokat, egy új iskola bevonásával, hogy az előző prototípust nagyobb léptékben, több szereplővel (szülők, tanárok, járművezetők, helyi lakosok) teszteljük, hogy a tervezési beavatkozás formájában egy adaptívabb kutatási eszközt fejlesszünk ki. A kutatás második része a kész termékek véglegesítéséhez vezet, amelyek skálázható és adaptálható potenciállal rendelkeznek, és egy sor (telepítési és szabályozási) lehetőséget kínálnak az önkormányzatok számára az iskolák területén a forgalomcsillapítás alternatív módjainak a placemaking eszközein keresztül történő megvalósítására.

Kutatási fázisok

Módszertan

2022. január - 2022. június

Folyamatalapú, közös adatgyűjtési és tervezési módszer kidolgozása, és a MOME hallgatóinak bevonása egy KFI kurzus keretei között.

Kezdeti kutatás

2022. január – 2022. május

A módszertan kidolgozása és a kezdeti kutatási szakasz során a projekt különböző designkutatási eszközöket alkalmazott, mint például a szakirodalom és a jógyakorlatok áttekintése, megfigyelés és leírás, kérdőívek, szakértőkkel és más érintettekkel készített interjúk és fotószafarik, a VIII. kerület négy előre kiválasztott iskolájára összpontosítva.

Adatgyűjtés és workshop

2022. május – 2022. június

A célcsoport igényeinek feltárását célzó workshopok facilitálása a szociális design módszertani eszközeinek felhasználásával.

Prototípus 1.0

2022. június – 2023. március

Az összegyűjtött adatok alapján prototípus készült, amely a célcsoport által felvetett konkrét kihívások kezelésére összpontosít. A kísérleti prototípus egy jól adaptálható, moduláris installáció, amely a Budapest belvárosában található K30 iskola előtt található. Maga az installáció kutatási eszközként működik, így a kézzelfogható prototípus használhatóságának és hatásának értékelése a kutatás utolsó módszertani része.

Hatásvizsgálat

2023. március – máig

A kutatás utolsó módszertani része a kézzelfogható prototípus használhatóságának és hatásának értékelése.A korábban bevont iskolások részvételével megfigyelő és tesztelő workshopok szervezése.

Keretrendszer bővítése

2023. június – 2023. november

A BKK-val való együttműködésünk részeként egy sulizóna projekten dolgozunk, amelynek célja a tanulók minél önállóbb közlekedésének támogatása, ennek segítése érdekében biztonságos környezet kialakítása.

Kezdeti kutatás 2.0

2023. november – 2024. január

A kutatási szakasz során különböző designkutatási eszközöket használtunk, mint például a szakirodalom és a jógyakorlatok áttekintése, megfigyelés és sűrű leírás, kérdőívek, szakértőkkel és más érdekeltekkel készített interjúk, amelyek a VII. kerületben kiválasztott iskola előtti térre és annak környékére összpontosítottak. További adatgyűjtés történt sebességmérések formájában a BKK (Budapesti Közlekedési Központ) és a Budapest Közút közreműködésével.

Problématérképezés

2024. január

A problématérképezés öt, a kutatás különböző aspektusaira összpontosító workshopot foglalt magában. Körülbelül 20 diák vett részt a kognitív feltérképezésben, a perszónák kialakításában (tanárok, szülők, vezetők, szomszédok), közös fotókollázsok készítésében és szabadtéri, valós méretű modellezésben.

Ötletelő workshopok

2024. február – 2024. március

A részvételi design workshopokat a problématérképező workshopok eredményei alapján dolgoztuk ki. A diákok először meghatározták a fő tervezési elveket, majd csoportos ötletelés következett a különböző funkciókra összpontosítva, zárásként pedig a diákok együtt alkottak fizikai modelleket az ötleteikből. Ebben a fázisban egy külső tervezőt is bevontunk a folyamat támogatására.

Terv validálás

2024. március – 2024. április

Az első tervrajzok elkészítése után az iskola közösségének visszajelzéseit különböző formátumokban gyűjtöttük össze, például egy validációs workshopon a már aktívan részt vevő 20 diák számára, egy csoportos konzultáción a tanárokkal, valamint egy visszajelzésgyűjtő plakáton keresztül, amelyet egy hétig az iskolában helyeztünk el, hogy fenntartsuk a párbeszédet az iskola szélesebb közösségével.

Módszertan

Kezdeti kutatás

Adatgyűjtés és workshop

Prototípus 1.0

Hatásvizsgálat

Keretrendszer bővítése

Kezdeti kutatás 2.0

Problématérképezés

Ötletelő workshopok

Terv validálás

Kapcsolódó anyagok

Name of document
Projektáttekintő

Partners

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121