Moholy-Nagy University of Art and Design

Nyílt nemzetközi rektori pályázat

Dokumentumok
Pozíció
Feladatok
Pályázati eljárás
Partnerségben az Alapítvánnyal
További információk

Dokumentumok

Name of document
Nyílt nemzetközi pályázat - Rektori munkakör betöltésére
Open International Call for the position of Rector

Pozíció

Munkakör:
rektor


Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 31.

A munkavégzés helye:
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.


Munkabér:
megegyezés szerint

A megbízás betölthetőségének időpontja:
A megbízás legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.
 

Feladatok

 • az Egyetem háromszintű (BA, MA, PhD/DLA) oktatási, felnőttképzési, kutatási és innovációs, valamint egyéb kreatív és tudományos tevékenységeinek irányítása;
 • közreműködés az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó stratégia kidolgozásában és megvalósításának irányításában, összhangban az Egyetemet fenntartó Alapítvány által meghatározott stratégiai elvekkel és célkitűzésekkel;
 • közreműködés az Egyetem hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének fejlesztésében és fenntartásában;
 • részvétel az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének, valamint az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó teljesítmény-, eredmény- és hatásértékelési, valamint humánerőforrás-fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításában;
 • közreműködés a hallgatók, az oktatók és a kutatók tudományos, szakmai és életminőségbeli támogatásának fejlesztésében, együttműködésben az Egyetem vezérigazgatójával;
 • a rektorhoz tartozó szervezeti egységek irányítása;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlása a szabályzatokban meghatározottak szerint.
A pályázat benyújtásához szükséges elvárások

 • dinamikus, jövőorientált gondolkodás;
   
 • magasfokú módszeresség és strukturáltság; erős vezetői képességek: kiemelkedő felelősségérzet és együttműködésre törekvő megközelítés a munkatársak vezetésében, irányításában és támogatásában;
   
 • az Európa és a kelet-közép-európai régió előtt álló ökológiai, geopolitikai, gazdasági, technológiai és szocio-kulturális kihívások általános ismerete;
   
 • saját vízió a felsőoktatás jövőjéről, valamint az egyetemek felelősségéről a 21. században
   
 • a művészeti és design felsőoktatási szegmens mélyreható ismerete;
   
 • holisztikus szemlélet; képesség, érdeklődés és törekvés arra, hogy kapcsolatot építsen a művészet, a design, a tudomány és az üzleti szféra különböző területei között;

 • kimagasló kommunikációs képesség és az Egyetem magas színvonalú képviseletének képessége az intézményen belül és a nyilvánosság előtt;
   
 • kiváló angol nyelvtudás (írásban és szóban);
   
 • jelentős és releváns nemzetközi kapcsolatrendszer;
   
 • legalább 3 év felsőoktatási vezetői gyakorlat;
   
 • legalább 10 év oktatói vagy oktatásszervezői gyakorlat; felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat; elkötelezettség a pedagógiai és adminisztrációs kiválóság iránt;
   
 • Magyarországon elismert tudományos fokozat, vagy hajlandóság a külföldön megszerzett tudományos fokozat Magyarországon történő honosítására;

 • egyetemi tanári cím, vagy annak hitelt érdemlő alátámasztása, hogy egyetemi tanári cím megszerzésére irányuló eljárás folyamatban van (nem magyarországi intézményben birtokolt professzori cím esetén hajlandóság arra, hogy sikeres rektori pályázat esetén a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen történő egyetemi tanári kinevezéshez szükséges eljárásban részt vesz);
   
 • becsületesség, tisztesség és kiemelkedő ítélőképesség;
   
 • elkötelezettség a véleménypluralizmus és a gondolkodás szabadsága mellett;
   
 • büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • összetett szervezetek változás-menedzsmentjében szerzett vezetői tapasztalat;
   
 • nemzetközi pályázati tapasztalat, különös tekintettel az Európai Unió kutatási és innovációs finanszírozási keretein belüli pályázatokra; 
 • határokon átívelő szakmai együttműködések Európán belül és/vagy a közép-kelet-európai régióban.

Pályázati eljárás

A pályázathoz mellékelni szükséges:

 

 • részletes szakmai önéletrajzot;
 • motivációs levelet;
 • végzettséget, tudományos fokozatot, díjakat, egyetemi tanári/professzori kinevezést, tanúsító igazolást;
 • a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti alkotások, díjak jegyzékét;
 • két szakmai referencia személy elérhetőségét;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak külföldi megfelelőjét
 • Az elképzelt rektori program vázlatát, összhangban az Egyetem már nyilvános stratégiai célkitűzéseivel és erőfeszítéseivel.
   

A pályázat benyújtása:


A pályázati anyagot és az ahhoz tartozó dokumentumokat a következő e-mail-címre kérjük benyújtani: application@mome.hu

A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

2023. január 1. és 2023. április 30. között, a pályázási szándékukat kinyilvánító jelöltek az Egyetem által biztosított időpontban lehetőséget kapnak a személyes tájékoztatásra.

A pályázat elbírálásának módja és határideje

A pályázat elbírálását követő, a rektori hivatalba lépésig tartó szakasz időrendje:

 

 • 2024. január 1. – 2024 január 31. – A rektori munkaszerződés megkötése
   
 • 2024. február 1. – 2024. május 31. – Felkészülési időszak, rektori kinevezésre való felterjesztés 
   
 • 2024. június 1. – 2024. július 31. – Átadás-átvétel
   
 • 2024. augusztus 1. - Új rektor hivatalba lépése

Partnerségben az Alapítvánnyal

A MOME 2020 augusztusa óta alapítványi formában működik, fenntartója a Moholy- Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány. Az Egyetem fejlesztésének stratégiai irányairól a mérvadó nemzetközi gyakorlat alapján az Alapítvány vezető testülete, a kuratórium dönt, melynek elnökével a rektor szorosan együttműködik. Az Alapítvány kezdeményezésére a MOME többek között létrehozta a Jövő Egyeteme műhelyt, meghirdette első angol nyelvű képzéseit, megújította pályázati és kutatás-fejlesztési tevékenységét, elindította az intézmény digitalizációját, és végrehajtotta a magyar felsőoktatás történetének legjelentősebb béremelését.

A MOME három pillérre – az Akadémiára, a Technológiai Parkra és az Innovációs Központra - épülő nyitott egyetem, ahol a hallgatók, az oktatók és a kutatók közösen gondolkodnak és aktívan együttműködnek társadalmi szerepet vállaló civil kezdeményezésekkel, az állam és az önkormányzatok képviselőivel, a piac szereplőivel. A MOME polgárai olyan erős, összetartó szakmai és emberi közösséget alkotnak, mely hazánknak és a tágabb, nemzetközi környezetünknek is meghatározó szereplője kíván lenni.

A MOME a közelmúltban új, világszínvonalú campusszal gazdagodott Budapest zöldövezetében. A 23000 négyzetméternyi, kivételes felszereltségű épületegyüttes és a hozzátartozó 15000 négyzetméternyi közpark az európai felsőoktatásban is egyedülálló környezetet teremt a hallgatók és oktatók számára. A 60 millió euró költségvetésű, átfogó infrastrukturális fejlesztés lehetőséget adott arra is, hogy az intézmény túlnőjön a magyar kreatív és kulturális életben betöltött szerepén, és az Egyetemet Európa egyik legkorszerűbb vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé, kreatíviparának központjává tegye.

A Jövő Egyeteme műhely

A Jövő Egyeteme egy interdiszciplináris szellemi műhely a jövő képzési modelljének megalkotására. A cél egy új, flexibilis képzési keretrendszer kialakítása, amely képes válaszokat adni a 21. század kihívásaira, és az új generációk igényeire. A 2022-ben megkezdett munka több évig tart, és kiterjed a képzési programok, a kerettanterv, valamint a képzési módszertanok átfogó újratervezésére. A rektorjelölteknek lehetősége lesz részletesen megismerni a már körvonalazódó elképzeléseket, megfogalmazni saját szempontjaikat. A 2024-ben hivatalba lépő új rektor döntő szerepet kap a Jövő Egyeteme modell végső formájának kialakításában, többlépcsős bevezetésében, és e felelősség birtokában az egyetem egyik fontos korszakának meghatározó vezetője lesz.

További információk

További információkért a rektori pályázattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány munkatársához:


Dósa Dorina

application@mome.hu

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121