Rólunk

A Design- és művészetmenedzsment mesterszak olyan szakembereket hivatott képezni, akik a kreatív iparágak bármelyikében szakmailag színvonalas, de egyúttal finanszírozható projekteket, vállalkozásokat képesek menedzselni. Ezt a három pilléren nyugvó oktatási programja teszi lehetővé, mely szakmai gyakorlattal egészül ki.

 

Intézetigazgató: Illés Anikó

Szakfelelős: Ébli Gábor

Szakvezető: German Kinga

Oktatási titkár: Baló Réka

Intézeti menedzser: Margitházi Orsolya

Kompetenciák

  • vállalkozási, üzleti és kreatívipari ismeretek
  • társadalomtudományi és kommunikációs kompetenciák
  • művészeti és design ismeretek
  • gyakorlatias képzés kis csoportokban
  • együttműködés a tervezőszakokkal
  • interdiszciplináris szemlélet
  • nemzetközi kitekintés, külföldi ösztöndíjak

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2020

Hírek

Szakleírás

Napjainkban egyre izgalmasabb kihívás a design és a művészet területén egyszerre biztosítani a szakmai minőséget és a jól szervezett, finanszírozható működést. A Design- és művészetmenedzser MA szak gyakorlatias képzése mindkét szempontot érvényesíti. Olyan ismeretekre és készségekre helyezi a hangsúlyt, amelyek önálló, kezdeményező szerephez segítik az itt végzőket a kreatív iparágakban.

Szemináriumok, esettanulmányok, valós szakmai gyakorlatok során itt elsajátítható, milyen design- és művészeti projekteket érdemes kiválasztani, és hogyan lehet azokat színvonalasan és jól menedzselni; miként kell ezeket az értékeket hatékonyan kommunikálni, és milyen módokon vihetők sikerre nemzetközileg is.

A törzsanyagot jelentő alkalmazott művészeti és gazdasági tantárgyakon túl a képzés jogi, társadalomtudományi és más kapcsolódó ismereteket is nyújt. A számon kérő vizsgáztatás helyett a beszámolás problémaorientált feladatokon nyugszik. Ez olyan személyiségi elemeket fejleszt, hogy az itt mesterfokozatot szerzők képességeik reális tudatában, interdiszciplináris szemléletükre építve keressenek munkát a non-profit művészeti intézményrendszerben, a designvállalkozások üzleti szférájában, vagy a modern és kortárs művészet piacán.

Elhelyezkedési lehetőségek a képzés után: designvállalkozások; non-profit kulturális intézmények, közgyűjtemények; műtárgypiac, kiállítóhelyek; fesztiválok, előadóművészeti projektek; digitális kultúra; média, szaksajtó; felsőoktatás, közigazgatás.

 

Tantárgyak

Gazdasági ismeretek I. (Vállalkozások gazdasági és jogi környezete)

A tárgy célja alapvető gazdasági ismeretek átadása...

Gazdasági ismeretek II. (Vezetés és szervezés)

A Vezetés és szervezés célja, hogy az eddig megszerzett gazdálkodási ismereteket bővítse és mélyítse...

Gazdasági ismeretek III. (Marketing menedzsment )

A tantárgy célja, hogy az eddig megszerzett gazdálkodási ismereteket marketing fókusszal bővítse és...

Művészeti és kreatívipari ismeretek I. (For-profit művészeti és designvállalkozások)

A kortárs művészet és design piacáról alapvető összefüggések átadása és egyes kérdésekörök...

Művészeti és kreatívipari ismeretek II. (Modern és kortárs művészet- és designtörténet)

A tantárgy (előadás és szeminárium) célja, hogy olyan művészet- és designtörténeti ismereteket adjon...

Művészeti és kreatívipari ismeretek III. (Kiállításrendezés és művészetközvetítés)

Cél, hogy a hallgatók a non-profit és for-profit kulturális intézményekre, vállalkozásokra jellemző...

Mutasd mind