Rólunk

A mesterképzés központjában a hallgatók egyéni törekvéseit és tervezői, alkotói karakterük fejlesztése áll. Az oktatási struktúra lehetőséget ad arra, hogy egyéni, személyre szabott tanulási utak jöjjenek létre és így a hallgatók mesterré váljanak a MA diploma megszerzésével.

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Lipóczki Ákos

Szakvezető: Vági Flóra

Szakmenedzser: -

Oktatási titkár: Szabó Dóra

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • szabadon választható mestermunka feladat
  • tervezésmódszertani ismeret, mesterségbeli gyakorlat
  • szociálisan érzékeny projektek, fenntartható tervezés
  • innovatív anyag és technológiakutatás
  • korszerű alkotó műhelyek és műtermek
  • hazai és nemzetközi szakmai programok, kiállítások, pályázatok

Szakleírás

Az ékszertervezés és fémművesség mesterképzési szak programunk segít a személyes egyéni kutatási javaslatra épülő munka vagy gyűjtemény felépítésében. A képzés filozófiája egyensúlyt teremt az anyagi és a technikai innováció és a hagyományosabb kézműves technikák és a történeti mesterségbeli hagyományok között. A képzésben résztvevő hallgatók kreatívan és koncepcionálisan fejlesztik munkájukat rövid projektek megvalósításán és szakmai útmutatások segítségével. A kiállításra tervezett és elkészített munkák feltáró, eredeti és kihívásokkal teli célja a környezet- és életmód centrikus, társadalomtudatos, problémakezelő szemléletet közvetítítése. A kutatási feladatok, tervezési stúdiumok, műtermi gyakorlatok lehetőséget teremtenek a hazai és nemzetközi szakmai programokon, kiállításokon, pályázatokon való részvételre és megkönnyítik a diploma utáni érvényesülést.

A félévek során a hallgatók szabadon választhatnak tervezői feladatot és témavezetőt a tanszék által bevezetett témák közül, illetve lehetőséget aduk arra is, hogy adott kereteken belül hallgatóink saját témát dolgozzanak fel. 

A féléves feladataink során minden esetben kész tárgyak születnek azért, hogy hallgatóink a tervezői rutin mellett mesterségbeli gyakorlatot is szerezzenek. Az oktatási program lehetővé teszi, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalatok segítségével gyűjtsenek készségeket erre a célra kialakított műhelyekben és stúdióinkban, emellett folyékonyan fejlesztve a kapcsolódó vizuális nyelvet, amely a formával, a térrel és a test kapcsolatával foglalkozik. 

Tantárgyak

Fémműves kutatás és tervezés

A jövő- és életmódkutatáson alapuló tervezési stúdium sor környezet- és életmód centrikus...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Lipóczki Ákos Levente DLA, BA szakfelelős, egyetemi docens, kutató, rektori megbízott
Vági Flóra, MA szakvezető
Menedzsment
Szabó Dóra, oktatási menedzser, adminisztrációs munkatárs
Oktatók
Ádám Krisztián, mesteroktató
Balla A. Benjamin, TechPark Üvegműhely vezető
Bánfalvi András DLA, egyetemi docens
Borkovics Péter DLA, egyetemi adjunktus
Csernátony Fanni, BA szakvezető
Dezső Renáta, BA szakvezető
Mohácsi András DLA, egyetemi docens, mestertanár
Orr Péter, mesteroktató
Pattantyús Gergely, egyetemi tanársegéd
Vági Flóra, MA szakvezető

Hírek

Showroom