Rólunk

A mesterképzés célja a világot széles összefüggésében megérteni képes, eredeti vélemények artikulálására, magas minőségű designkoncepciók létrehozására alkalmas formatervezők képzése. Az oktatás egyszerre problémaorientált és experimentális jellegű, mely a hallgatók önálló alkotói és kutatói munkájára alapoz.

A képzés során elsajátíthatod azokat a technikai készségeket és design módszereket, melyek változékony, komplex környezetünkben képesek valóban innovatív megoldásokat létrehozni.

 

Intézetigazgató: Püspök Balázs

Szakvezető: Féja Dorottya

Szakfelelős: Koós Pál

Szakmenedzser: Vesmás Júlia

 

MOME Forma LinkedIn

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • A design/ designer szerepének megértése a jelen (és akár jövő) társadalmi, gazdasági, kulturális trendek és az innovatív rendszerek viszonylatában, helyi és globális szinten egyaránt
  • Design Thinking magas szintű ismerete, rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmazása a komplex kihívásokban
  • Piac, a gazdaság és a szakma egymáshoz való viszonyának megfelelő ismerete
  • Tervezői eszközök és kutatói módszerek elsajátítása és alkalmazása az akadémiai, társadalmi és üzleti szférában is
  • Önálló téma megjelölése, ennek kutatása, koncepciófejlesztés és kidolgozás a mestermunka folyamat során
  • Empatikus, emberközpontú, fenntartható és felelősségteljes tervezői attitűd

Szakleírás

A képzés struktúráját az IES tantárgy határozza meg, mely a három alapvető módszertani megközelítés  -  ipari design, experimentális design, szolgáltatások és rendszerek - összetételéből született. A hallgatók a design legszélesebb területét érintő témákon keresztül ismerik meg az aktuális gazdasági, társadalmi, környezeti és szociális kihívásokat. Tanulmányaik során változó hosszúságú és intenzitású, egyéni és csapat feladatokban készülnek fel a két éves képzést lezáró mestermunka megvalósítására. 

A komplex diplomafolyamat által a hallgatók nemcsak egy produktumot hoznak létre, de a különböző prezentációs technikák megismerésével képesek lesznek egy nagyívű kutatás eredményeit szintetizálni, képviselni  saját koncepciójukat, terméküket, tervezői álláspontjukat.

Az oktatási portfólió az MA képzésben is kiterjed a hazai és nemzetközi cégekkel, civil és kormányzati szférával való együttműködésre. A járműképzés mellett, mely a régióban egyedülálló színvonalú és számos világmárka számára (Pl.: Mercedes, KIA, Audi) készíti elő a tehetséges utánpótlást, a végzett hallgatók - akár saját stúdiót alapítva (Pl.: Flying Objects, Maform, Plydesign), akár nemzetközi cégek vezető design csapatait erősítve (Pl.: Philips, Electrolux) - jelentős szereplői lesznek a hazai és nemzetközi kreatív iparágnak.

 

 

 

Tantárgyak

Formatervező IES

A tantárgy célja a formatervezés és design megértése és gyakolatának elsajátítása, ipari design,...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Pais Anna, MA szakvezető
Püspök Balázs DLA habil., akadémia igazgató, MA szakfelelős, egyetemi docens
Menedzsment
Vesmás Júlia, szakmenedzser
Oktatók
Csernátony Fanni, BA szakvezető
Féja Dorottya, művésztanár
Húnfalvi András, művésztanár
Juhász István DLA, egyetemi docens
Kerékgyártó András DLA, egyetemi adjunktus
Keszei István DLA, egyetemi adjunktus
Koós Pál habil., oktatásért felelős rektorhelyettes, BA szakfelelős
Lakos Dániel, egyetemi tanársegéd
Pais Anna, MA szakvezető
Püspök Balázs DLA habil., akadémia igazgató, MA szakfelelős, egyetemi docens
Ruppert Dániel, művésztanár
Szegedi Csaba DLA habil., egyetemi docens
Szilágyi Csaba, szakoktató
Takács Károly, művésztanár
Vető Péter DLA, egyetemi adjunktus

Hírek

Showroom