Rólunk

Érdekel, hogyan sajátítsd el és alkalmazd azokat a technikai készségeket és design módszereket, melyek a mai változékony, bizonytalan és komplex világunkban is képesek innovatív megoldásokat hozni?

A mesterképzés célja a világot széles összefüggésében megérteni képes, eredeti vélemények artikulálására, magas minőségű designkoncepciók létrehozására alkalmas formatervezők képzése. Az oktatás egyszerre problémaorientált és experimentális jellegű, mely a hallgatók önálló alkotói és kutatói munkájára alapoz.

 

Intézetigazgató: Lipóczki Ákos

Szakvezető: Pais Anna

Szakfelelős: Püspök Balázs

Szakmenedzser: Vesmás Júlia

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • A design megértése a kortárs társadalmi, gazdasági, kulturális trendek és az innovatív rendszerek viszonylatában, helyi és globális szinten egyaránt
  • Design Thinking alapismeretek elsajátítása
  • Piac, a gazdaság és a szakma egymáshoz való viszonyának megfelelő ismerete
  • Sokoldalú tervezői és kutatói módszerek elsajátítása és alkalmazása az akadémiai, társadalmi és üzleti szférában is
  • Önálló kutatási téma felvetése, koncepciófejlesztés és kidolgozás a mestermunka folyamat során

Hírek

Showroom

Szakleírás

A képzés struktúráját az IES határozza meg, mely a három alapvető módszertani megközelítés  -  ipari design, experimentális design, szolgáltatások és rendszerek - összetételéből született. A hallgatók a design legszélesebb területét érintő témákon keresztül ismerik meg az aktuális gazdasági, társadalmi és szociális kihívásokat. Tanulmányaik során változó hosszúságú és intenzitású, egyéni és csapat feladatokban készülnek fel a két éves képzést lezáró mestermunka megvalósítására. 

A komplex diplomafolyamat által a hallgatók nemcsak egy produktum létrehozását sajátítják el, de a különböző prezentációs technikák megismerésével képesek lesznek képviselni is a saját koncepciójukat, terméküket.

Az oktatási portfólió az MA képzésben is kiterjed a hazai és nemzetközi cégekkel, civil és kormányzati szférával való együttműködésre. A járműképzés mellett, mely a régióban egyedülálló színvonalú és számos világmárka számára (Pl.: Mercedes, KIA, Audi) készíti elő a tehetséges utánpótlást, a végzett hallgatók - akár saját stúdiót alapítva (Pl.: Flying Objects, Maform, Plydesign), akár nemzetközi cégek vezető design csapatait erősítve (Pl.: Philips, Electrolux) - jelentős szereplői lesznek a hazai és nemzetközi kreatív iparágnak.

 

 

 

Tantárgyak

Formatervező IES

A tantárgy célja a formatervezés és design megértése és gyakolatának elsajátítása, ipari design,...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Pais Anna, MA szakvezető
Püspök Balázs DLA habil., akadémiai igazgató, MA szakfelelős
Menedzsment
Vesmás Júlia, szakmenedzser
Oktatók
Csernátony Fanni, BA szakvezető
Féja Dorottya, művésztanár
Húnfalvi András, művésztanár
Juhász István DLA, egyetemi docens
Kerékgyártó András, egyetemi tanársegéd
Keszei István, egyetemi tanársegéd
Koós Pál habil., oktatásért felelős rektorhelyettes, BA szakfelelős
Lakos Dániel, egyetemi tanársegéd
Pais Anna, MA szakvezető
Püspök Balázs DLA habil., akadémiai igazgató, MA szakfelelős
Ruppert Dániel, művésztanár
Szegedi Csaba DLA habil., egyetemi docens
Szilágyi Csaba, szakoktató
Takács Károly, művésztanár
Vető Péter DLA, egyetemi adjunktus