Vezérigazgatói Kabinet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
vezerigazgatosag@mome.hu
+36 70 684 7103

Kun Zsuzsanna
Vezérigazgató
kun.zsuzsanna@mome.hu

Szuchacsev Dávid
vezérigazgatói kabinetfőnök
szuchacsev@mome.hu

Hayashi Tünde
vezérigazgatói titkárságvezető
+36 30 146 4391
vezerigazgatosag@mome.hu

A Vezérigazgatói Kabinet az Egyetemen működő igazgatási, szolgáltatási és funkcionális szervezeti egységekből, álló fő szervezeti egység. A vezérigazgató tevékenységével kapcsolatos - így különösen az intézményműködtetési, igazgatási, gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat - a Vezérigazgatói Kabinet látja el.

A Vezérigazgatói Kabinet az Egyetem működésével kapcsolatban különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • általános intézményirányítási, igazgatási és menedzsment feladatok;
 • a szervezeti egységek, igazgatóságok működésének összehangolása;
 • a szervezeti egységek, igazgatóságok, az oktatási szervezeti egységek és egyéb egyetemi szervezeti egységek hatékony együttműködésének biztosítása;
 • a Rektori Kabinettel és a Projekt- és Fejlesztési Igazgatósággal szoros együttműködésben az Egyetem stratégiai-fejlesztési és tervezési feladatainak koordinálása;
 • jogi és jogi képviseleti feladatok;
 • személyügyi és humánerőforrás-fejlesztési feladatok;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, szorosan együttműködve a Gazdasági Igazgatósággal és a Campus Igazgatósággal;
 • a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok általános koordinációja;
 • az oktatásszervezéssel- és menedzsmenttel kapcsolatos feladatok intézményi koordinációja a Rektori Kabinettel együttműködésben;
 • a Szenátusi ülésekkel kapcsolatos ügyviteli és koordinációs feladatok, így különösen: szenátusi előterjesztések összeállítása, szervezeti egységektől történő begyűjtése, szenátusi meghívók kiküldése; szenátusi jegyzőkönyvek elkészítése;
 • az Egyetem szabályzatainak folyamatos frissítése, a változó jogszabályi követelményekhez való igazítása;
 • szabadságolási ütemtervek begyűjtése;
 • munkaköri leírások elkészítése;
 • az Egyetem szervezeti egységeitől beérkező jogi és egyéb természetű problémák megoldásában segítségnyújtás;
 • adott tanévre szenátusi és vezetői értekezletek időpontjainak és témáinak összeállítása, szorosan együttműködve a Rektori Kabinettel;
 • a szervezeti egységek által küldött igénylések jóváhagyása, Gazdasági Igazgatósághoz történő továbbítása;
 • beérkezett számlák jóváhagyása, Gazdasági Igazgatósághoz történő továbbítása;
 • megbízási és vállalkozási szerződések elkészítése;
 • az egyetem ingatlan-, és vagyonkezelői tevékenységének irányítása;
 • idegen nyelvű ügyintézés.