Moholy-Nagy University of Art and Design

Aurum Futuri

Kategóriák
A díj célja, hogy az egyetemen folyó oktatás és kutatás legkiválóbbjait elismerje, példájukat szélesebb körben megoszthatóvá tegye.

Az Aurum Futuri egy kiválósági díjcsalád, mely két részből, egy oktatói és a kutatói elismerésből áll, és amelyet pályázati úton lehet elnyerni. A díj érdemben kívánja elismerni a design és művészeti egyetemen zajló oktatás és kutatás kiemelkedő szakembereit. Míg az oktatói elismerés célja, hogy ösztönözze az oktatási innovációkat, hangsúlyozza a folyamatos módszertani megújulás szükségességét, a tanulástámogatás értékét; a kutatói kitüntetés fókuszában az áll, hogy a kutatási tevékenység jelentőségét méltassa. A díj tárgyi, illetve pénzjutalommal jár, melyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány finanszíroz. 

A díj neve arra utal, amit az oktató a tanítással, mentorálással, a szellemi-gyakorlati ösztönzéssel, a kutató pedig a társadalom számára is hasznosítható vizsgálódásaival létrehoz és gondoz: a jövőt megteremtő és formáló értékekre, a „jövő aranyára”. 

Kategóriák

Az Aurum Futuri oktatási kiválósági díj célja a MOME azon oktatóinak elismerése, akik mind a szakmai-tudományos tartalom, mind az oktatási módszerek és az elért hatás tekintetében is kiválóak. A díjazottak munkája az oktatói és a hallgatói közösség fejlődésére is inspirálóan hat. A díj ezen keresztül mutat rá az oktatási-mentorálási tevékenység, és a folyamatos módszertani megújulás jelentőségére, a tartalmi és metodikai innovációk szükségességére, valamint az alkotó-tudományos tevékenység és a tanítás–tanulástámogatás fontosságára is, melyek mind a MOME alapvető értékeit is jelentik. 

A díj az alábbi három tekintetben jelent elismerést:  

1. Az oktatás tartalma: a tantárgyhoz kapcsolódó tartalomelemek felépítése, sokrétűsége, az ismeret/gyakorlat és a kompetenciafejlesztés hatékony aránya, a tantárgy jellege – elmélet vagy gyakorlat – szerinti elmélyülés támogatása.   

2. Az oktatás módszerei: az oktatásmódszertani sokszínűség és árnyaltság, a kimenet helyett az eredmény, illetve a hatás előtérbe helyezése, módszertani innovációk, saját gyakorlatok, módszerek fejlesztése, a használt módszertanok és a kitűzött tanulási eredmények összhangja.   

3. Az oktatás hozzáadott értékének valódi hatása: az aktív hallgatókat illetően a motiváltság, a készenlét, a fejlődés mértéke, a tanulási eredmények, illetve az elégedettség. Az alumni részéről oktatás nyomán kialakult felismerések, gyakorlatok, pályatervezés.   

Az Aurum Futuri kutatási kiválósági díj a MOME kutatási tevékenységének jelentőségére és értékére hívja fel a figyelmet. Azokat a kutatókat méltatja, akik munkájukkal hozzájárulnak a tudás gazdagításához, a tudományos, design- vagy művészeti kutatásban új eredmények eléréséhez. Kreatív és szisztematikus kutatási módszerek fejlesztésével elősegítik egy-egy szakmai tudásterület fejlődését is.  


A díj az elért eredmények és az alábbi szempontok teljesülése alapján nyerhető el:  


1. A kutatási eredmények minősége: a kutatási eredmények publikációja, újdonságtartalma, hatása az adott szakmai tudásterületre.

2. Valós és pozitív társadalmi, gazdasági vagy ökológiai hatás jellege, mértéke.


3. A kutatás hatásának mértéke az egyetemi kutatási és nemzetközi reputációjára.


4. A kutatási eredmények és a létrejött tudás külső és belső disszeminációjának eredményessége.  

Mind az oktatási, mint a kutatási díjban részesülők az értékelő szempontok mindegyikében bizonyított és példaadó eredményeket érnek el, így hozzájárulva a MOME oktatási kultúrájának gazdagításához, a jól működő és bevált gyakorlatok megosztásához és ezek használatának ösztönzéséhez. 

Szakmai és technikai konzultáció
Koós Pál, általános rektorhelyettes
Kapcsolat
pkoos@mome.hu

Name of document
3_2023. Aurum Futuri rektori - vezérigazgatói utasítás
Aurum Futuri kutatási kiválósági díj
Aurum Futuri oktatási kiválósági díj
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121