Moholy-Nagy University of Art and Design

Aurum Futuri

Kategóriák
Díjazottak
Hírek
Kapcsolat
A díj célja, hogy az egyetemen folyó oktatás és kutatás legkiválóbbjait elismerje, példájukat szélesebb körben megoszthatóvá tegye.

Az Aurum Futuri egy kiválósági díjcsalád, mely két részből, egy oktatói és a kutatói elismerésből áll, és amelyet pályázati úton lehet elnyerni. A díj érdemben kívánja elismerni a design és művészeti egyetemen zajló oktatás és kutatás kiemelkedő szakembereit. Míg az oktatói elismerés célja, hogy ösztönözze az oktatási innovációkat, hangsúlyozza a folyamatos módszertani megújulás szükségességét, a tanulástámogatás értékét; a kutatói kitüntetés fókuszában az áll, hogy a kutatási tevékenység jelentőségét méltassa. A díj tárgyi, illetve pénzjutalommal jár, melyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány finanszíroz. 

A díj neve arra utal, amit az oktató a tanítással, mentorálással, a szellemi-gyakorlati ösztönzéssel, a kutató pedig a társadalom számára is hasznosítható vizsgálódásaival létrehoz és gondoz: a jövőt megteremtő és formáló értékekre, a „jövő aranyára”. 

Kategóriák

Az Aurum Futuri oktatási kiválósági díj célja a MOME azon oktatóinak elismerése, akik mind a szakmai-tudományos tartalom, mind az oktatási módszerek és az elért hatás tekintetében is kiválóak. A díjazottak munkája az oktatói és a hallgatói közösség fejlődésére is inspirálóan hat. A díj ezen keresztül mutat rá az oktatási-mentorálási tevékenység, és a folyamatos módszertani megújulás jelentőségére, a tartalmi és metodikai innovációk szükségességére, valamint az alkotó-tudományos tevékenység és a tanítás–tanulástámogatás fontosságára is, melyek mind a MOME alapvető értékeit is jelentik. 

A díj az alábbi három tekintetben jelent elismerést:  

1. Az oktatás tartalma: a tantárgyhoz kapcsolódó tartalomelemek felépítése, sokrétűsége, az ismeret/gyakorlat és a kompetenciafejlesztés hatékony aránya, a tantárgy jellege – elmélet vagy gyakorlat – szerinti elmélyülés támogatása.   

2. Az oktatás módszerei: az oktatásmódszertani sokszínűség és árnyaltság, a kimenet helyett az eredmény, illetve a hatás előtérbe helyezése, módszertani innovációk, saját gyakorlatok, módszerek fejlesztése, a használt módszertanok és a kitűzött tanulási eredmények összhangja.   

3. Az oktatás hozzáadott értékének valódi hatása: az aktív hallgatókat illetően a motiváltság, a készenlét, a fejlődés mértéke, a tanulási eredmények, illetve az elégedettség. Az alumni részéről oktatás nyomán kialakult felismerések, gyakorlatok, pályatervezés.   

Az Aurum Futuri kutatási kiválósági díj a MOME kutatási tevékenységének jelentőségére és értékére hívja fel a figyelmet. Azokat a kutatókat méltatja, akik munkájukkal hozzájárulnak a tudás gazdagításához, a tudományos, design- vagy művészeti kutatásban új eredmények eléréséhez. Kreatív és szisztematikus kutatási módszerek fejlesztésével elősegítik egy-egy szakmai tudásterület fejlődését is.  


A díj az elért eredmények és az alábbi szempontok teljesülése alapján nyerhető el:  


1. A kutatási eredmények minősége: a kutatási eredmények publikációja, újdonságtartalma, hatása az adott szakmai tudásterületre.

2. Valós és pozitív társadalmi, gazdasági vagy ökológiai hatás jellege, mértéke.


3. A kutatás hatásának mértéke az egyetemi kutatási és nemzetközi reputációjára.


4. A kutatási eredmények és a létrejött tudás külső és belső disszeminációjának eredményessége.  

Mind az oktatási, mint a kutatási díjban részesülők az értékelő szempontok mindegyikében bizonyított és példaadó eredményeket érnek el, így hozzájárulva a MOME oktatási kultúrájának gazdagításához, a jól működő és bevált gyakorlatok megosztásához és ezek használatának ösztönzéséhez. 

Díjazottak

Csernátony Fanni DLA egy évtizedes oktatói pályája fontos állomásához érkezik, amikor is alma materétől részesül kiválósági díjban az eddigi oktatói munkájáért. Fanni Formatervező hallgatóként kezdte tanulmányait a MOME-n, amit idén a MOME Doktori Iskolájában a doktori cím megszerzésével koronázott meg.

Dr. Fehér Bori a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkatársaként az elmúlt közel másfél évtizedben gyakorlat alapú szociális design és szociális építészeti kutatással foglalkozott, elsősorban hátrányos helyzetű közösségek fejlesztésére fókuszálva. 2010 óta a MOME EcoLab társalapítójaként és projektvezetőjeként, majd a labor szakmai vezetőjeként tevékenykedett, 2019-től pedig a MOME Innovációs Központ Social-Design Hub kutatóközpontját vezeti.

Hírek

A MOME történetében először adták az Aurum Futuri kiválósági díjakat, melyet a fenntartó Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és az Egyetem közösen hívott életre. A kitüntetésben - amelyre az intézmény munkatársai és diákjai is felterjeszthettek jelöltet - a MOME legkiválóbb oktatói és kutatói részesülhetnek, a díj neve pedig az oktatók és kutatók jövőformáló tevékenységére, értékeire, a „jövő aranyára” utal. Idén az Aurum Futuri kiválósági díjat Csernátony Fanni, DLA, egyetemi adjunktus és Dr. Fehér Bori, kutató, a MOME Innovációs Központ Social Design Hub vezetője érdemelte ki.

Name of document
Aurum Futuri kutatási kiválósági díj
Aurum Futuri oktatási kiválósági díj
Aurum Futuri rektori - vezérigazgatói utasítás

Kapcsolat

Aurum Futuri
Szakmai és technikai konzultáció
Koós Pál, általános rektorhelyettes
Kapcsolat
pkoos@mome.hu
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121